Dzień: 1 stycznia, 2012

“Prewencja wypadkowa”

Z początkiem lutego ruszyła kolejna już kampania społeczna, której celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń

Czytaj dalej »

Szkolenia

Odpowiednie kompetencje pracowników stanowią niezbędny element wzrostu efektywności prowadzonych przez organizacje procesów. Wiele firm przekonało się, że inwestowanie w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnia

Czytaj dalej »

Ciekawostki i nowości 3

Przejście nad linią montażowa wyposażone w schodki z barierkami Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje możliwość zainstalowania przejścia nad linią montażową  na pewnej

Czytaj dalej »

Ciekawostki i nowości 1

Koszty unijnej polityki klimatycznej ogromnym zagrożeniem dla polskiego przemysłu Krajowa Izba Gospodarcza ostrzega – dodatkowe koszty dla przemysłu w Polsce z tytułu już wdrożonych działań

Czytaj dalej »

Co to jest e-learning?

E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych. W erze informacji szkolenia i kursy e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie 1

Nowe regulacje w dziedzinie ADR W dwóch nowych rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązujących od 21 lutego 2012 r uregulowano kwestie firmy i

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie 2

Obwieszczenie jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne W dniu 9 luty 2012 r ogłoszone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie 3

Nowy tryb medycznego zabezpieczenia imprez masowych W nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawarte zostały minimalne wymagania dotyczące medycznego zabezpieczenia imprez masowych, organizowanych od dnia 1 kwietnia

Czytaj dalej »