COVID-19 Wskazówki dotyczące samokontroli

Team Prevent Poland ściśle monitoruje rozwój chorobyCOVID-19. W trosce o Twoje dobre samopoczucie oraz dobre samopoczucie wszystkich pracowników i gości prosimy o zastanowienie się nad własnym stanem zdrowia przed wizytą, wejściem lub powrotem do naszego miejsca pracy.

Ten formularz ma na celu zapobieganie potencjalnemu przenoszeniu choroby w miejscu pracy oraz utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

Czy obecnie dotyczy Cię którakolwiek z poniższych sytuacji?

 • Czy Ty lub osoba, z którą mieszkasz, zostaliście objęci kwarantanną przez lokalne służby sanitarne?
 • Czy mieszkasz lub miałeś bliski kontakt z kimś, kto ma COVID-19 lub z osobą, która wykazuje objawy związane z COVID-19?
 • Czy podróżowałeś do lub przez którąś z następujących stref ryzyka COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni?
  • Chiny (kontynent)
  • Korea
  • Iran
  • Japonia
  • Włochy
 • Czy mieszkasz lub masz bliski kontakt z kimś, kto niedawno powrócił ze strefy ryzyka lub z osobą, która wykazuje objawy związane z COVID-19?
 • Czy masz którykolwiek z poniższych objawów?
  • kaszel,
  • zadyszka,
  • trudności w oddychaniu,
  • gorączka (temperatura 37,8 ° C lub wyższa) – patrz poniżej dodatkowe objawy gorączki.

Goście: Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie, nie odwiedzaj lokalizacji Team Prevent Poland. Dokonuj uzgodnień z Team Prevent Poland za pomocą komunikacji telefonicznej lub mailowej.

Pracownicy Team Prevent Poland: Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie, nie zgłaszaj się do placówki Team Prevent Poland. Monitoruj swoje zdrowie i skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub Działem Administracji, aby zgłosić swoją nieobecność i uzyskać wskazówki dotyczące kwarantanny. Jeśli masz objawy lub Twój stan zdrowia w jakikolwiek sposób Cię niepokoi, skonsultuj się telefonicznie z lekarzem lub postępuj zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania pomocy medycznej.

Pozostali: Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub Twoją osobą kontaktową w Team Prevent Poland w celu uzyskania wskazówek postępowania.

Dodatkowe objawy, które mogą być związane z gorączką obejmują:

 • ból głowy,
 • zmęczenie,
 • utrata apetytu,
 • drżenie i dreszcze,
 • bóle mięśni i stawów lub inne bóle ciała,
 • nagłe poty lub nadmierne pocenie się,
 • szybkie tętno i/lub kołatanie serca,
 • zaczerwienienie skóry lub odczucie gorącej skóry.

NINIEJSZE INFORMACJE POWINNY BYĆ PRZEKAZANE PRACOWNIKOM I INNYM OSOBOM PRZED WEJŚCIEM NA TEREN LOKALIZACJI TEAM PREVENT POLAND JAKO PRZEWODNIK DO SAMOKONTROLI OGÓLNEGO STANU ZDROWIA I RYZYKA PRZENOSZENIA COVID-19.

Zarząd Team Prevent Poland

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn