FMEA wg VDA i AIAG – szkolenie podstawowe

ID 442

Czas trwania: 2 dni

Cena: -

Opis szkolenia

Dostawcy dostarczający swój wyrób producentom z Europy i Ameryki Północnej (OEM) są zobowiązani do oceny FMEA na podstawie podręczników FMEA wg VDA oraz FMEA wg AIAG. Czasami doprowadzało to do zwiększenia złożoności rozwoju wyrobu i programów dostawców. Wspólne wymagania i oczekiwania dotyczące FMEA umożliwiają teraz dostawcom zaprojektowanie spójnego procesu dla FMEA, który spełnia potrzeby i oczekiwania ich klientów.

Szkolenie opisuje podstawy FMEA wraz z zasadami stosowania tego narzędzia.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest początkującym i potencjalnym użytkownikom FMEA od rozwoju wyrobu i procesu, testowania, logistyki, produkcji, planowania inspekcji, utrzymania ruchu i jakości.

Zawartość

  • Przed warsztatami: quiz online z fragmentami FMEA określający poziom wiedzy uczestników.
  • Warsztaty w sali szkoleniowej wraz z ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi.
  • Po warsztatach: seminarium internetowe z możliwością zadawania pytań oraz wymianą doświadczeń.

Literatura

  • FMEA wg AIAG i VDA

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

  • Nauczenie się podstaw FMEA.
  • Udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania.

Powiązane szkolenia

  • ID 441 – FMEA wg VDA i AIAG – aktualizacja
  • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością
  • ID 9112 – Nowości i zmiany w FMEA – przegląd i interpretacja

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.