IX FLOŚ

Przed nami już IX edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. Podczas najbliższego FLOŚ, które odbędzie się 8 lipca br. w Pszczynie zaproszeni eksperci oraz specjaliści ds. ochrony środowiska poruszą temat Lean and Green jako koncepcji wspomagającej „ekoprodukcję”. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do dyskusji nad wyzwaniami oraz korzyściami jakie niesie za sobą wdrożenie tej koncepcji.

Konsekwencją rozwoju gospodarczego oraz towarzyszącemu mu rozwojowi techniczno-technologicznego jest ubożenie środowiska naturalnego o zasoby oraz jego permanentne zanieczyszczanie.

Świadomość, że jesteśmy częścią tego środowiska, powinna wzbudzać w nas odpowiedzialność za jego stan oraz przyczyniać się do podejmowania działań, mających na celu dbałość o środowisko nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym.

Zbędne wykorzystywanie zasobów naturalnych to przejaw egoizmu, traktowany jako jeden z najgorszych typów niegospodarności. Tu z pomocą idzie koncepcja pozwalająca zmniejszyć marnotrawstwo środowiskowe oraz zwiększyć korzyści dla środowiska – Lean and Green, czyli szczupłe podejście do zarządzania w organizacjach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn