Jubileuszowe X Forum Liderów Ochrony Środowiska za nami!

Za nami X edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska, która odbyła się 13 maja 2016 roku na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyło grono kilkudziesięciu ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska, reprezentujących 18 firm z różnych branż przemysłu. Warto przy tym dodać, że spotkanie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy oraz Starosty Powiatu Mieleckiego Pan  Zbigniew Tymuła. Tematem jubileuszowego Forum  były sposoby minimalizacji oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, czyli tzw. eko-standardy.      

Uczestników X FLOŚ przywitali gospodarze spotkania Pan Ryszard Muzyczka i Pan Bogusław Wytoszyński z KIRCHHOFF Polska  Sp. z o.o. oraz Pan Dariusz Grzegorczyk, Członek Zarządu Team Prevent Poland Sp. z o.o. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowań przedsięwzięcia cieszącego się coraz większym zainteresowaniem. Pani Małgorzata Kozak w krótkiej prezentacji dotyczącej historii Forum pokazała jakimi problemami z zakresu ochrony środowiska zajmowali się dotąd uczestnicy FLOŚ, a także jak wiele firm zaangażowało się już w inicjatywę, której hasło przewodnie brzmi  „praktycy praktykom”.

Minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Blok prezentacyjny rozpoczął Pan Andrzej Kuzian specjalista ds. ochrony środowiska z KIRCHHOFF Polska.  Duże wrażenie na uczestnikach wywarł film przybliżający politykę środowiskową w KIRCHHOFF Polska, która opiera się na zrównoważonym i oszczędnym obchodzeniu się z zasobami naturalnymi. Pan Andrzej Kuzian podkreślał, że jego firma skupia się na możliwie oszczędnym wykorzystaniu surowców oraz energii, a pozostałości, powstające podczas procesów poddaje w znacznej mierze powtórnemu wykorzystaniu.

Niekwestionowany Lider Ochrony Środowiska jakim jest firma KIRCHHOFF Polska zaprezentował kilka ciekawych rozwiązań pozwalających zminimalizować oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Przykładami są często proste pomysły pozwalające na redukcję np. kosztów związanych z energią (wymiana oświetlenia na LED) czy zużyciem wody (wykorzystanie perlatorów). Dzięki wdrożonym, najnowocześniejszym projektom firma może pochwalić się m.in. redukcją powstawania odpadów szkodliwych do minimum. Oczywiście takie sukcesy nie byłyby możliwe bez wysokiej świadomości proekologicznej wszystkich pracowników.

Zarządzanie energią ISO 50001

Kolejna prezentacja, którą przygotowała Pani Ewa Czader reprezentująca Team Prevent Poland Sp. z o.o. skupiła się  na zarządzaniu energią w oparciu o normę ISO 50001:2011. Jak zaznaczyła Pani Czader system ten zapewnia skuteczną identyfikację i minimalizację marnotrawstw w całym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (np. nieefektywnych urządzeń, procesów). Kluczową rolę znów odgrywa budowanie świadomości pracowników oraz wdrożenie proaktywnych postaw. W rezultacie sprawny system prowadzi do zwiększenia oszczędności energii i efektywnego jej wykorzystania w przedsiębiorstwie, co ma również bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów działalności.

Rozwiązania chroniące środowisko

Niezwykle ciekawa prelekcja została przygotowana przez przedstawicieli zakładu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu – Pana Marka Hyjek oraz Panią Anetę Kochanowską. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespół środowiskowy PZL Mielec – zakładu, który jest największym producentem samolotów w Polsce, przedstawił imponujące efekty konsekwentnych prac mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Wdrożone rozwiązania energooszczędne, zarządzanie chemikaliami czy też odpowiednia gospodarka odpadami przyczyniły się do redukcji wskaźników środowiskowych, a zarazem do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa.

Automatyka oświetlenia

Ostatnia, przed wizytą studyjną, prezentacja dotyczyła wdrożonego systemu sterowania oświetleniem w zakładzie MTU Aero Engines Polska. Prelegentem z ramienia MTU był Pan Grzegorz Psujek. Podczas wystąpienia mówił o instalacji KNX/EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna), która z powodzeniem zastępuje klasyczną instalację elektryczną, a dodatkowo łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Dzięki temu systemowi w obiekcie MTU udało się uzyskać około 30% spadek zużycia energii elektrycznej.

Praktyczne rozwiązania

Po prezentacjach tematycznych uczestnicy Forum, dzięki gościnności KIRCHHOFF Polska, udali się na zwiedzanie dwóch zakładów w Mielcu, gdzie mogli zapoznali się z procesem produkcyjnym firmy. Stosowane w zakładzie metody produkcji obejmują na przykład obróbkę plastyczną blach i aluminium, montaż wstępny i montaż elementów, głównie metodą zgrzewania. Zakład w Mielcu specjalizuje się także w rozwoju procesu i produkcji narzędzi.

Eko-standardy w zielonym biurze

Prelekcja kończąca jubileuszowe FLOŚ obejmowała tematykę ekostandardów w zielonym biurze, która została przygotowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Pan Rafał Serafin, podsumowując całe spotkanie, przedstawił korzyści płynące z działań proekologicznych wdrażanych w przedsiębiorstwach.  
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy już w październiku. XI Forum odbędzie się bowiem 11.10.2016 r. w firmie MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn