Liderzy Ochrony Środowiska dyskutowali o eko-standardach

Za nami X edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska, która odbyła się 13 maja 2016 roku na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyło grono kilkudziesięciu ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska, reprezentujących 18 firm z różnych branż przemysłu.

Blok prezentacyjny rozpoczęli przedstawiciele KIRCHHOFF Polska. Niekwestionowany Lider Ochrony Środowiska jakim jest firma KIRCHHOFF Polska zaprezentował kilka ciekawych rozwiązań pozwalających zminimalizować oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Prezentacja przygotowana z ramienia Team Prevent Poland, skupiła się wokół zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001:2011. System ten zapewnia skuteczną identyfikację i minimalizację marnotrawstw w całym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (np. nieefektywnych urządzeń, procesów). Kluczową rolę jednak odgrywa budowanie świadomości pracowników oraz wdrożenie proaktywnych postaw.

Zespół środowiskowy PZL Mielec – zakładu, który jest największym producentem samolotów w Polsce, przedstawił z kolei imponujące efekty konsekwentnych prac mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko.

Ostatnia, przed wizytą studyjną, prezentacja dotyczyła wdrożonego systemu sterowania oświetleniem w zakładzie MTU Aero Engines Polska. Jak udowodnili przedstawiciele MTU instalacja KNX/EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna) z powodzeniem zastępuje klasyczną instalację elektryczną, a dodatkowo łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem.

Po prezentacjach tematycznych uczestnicy Forum, dzięki gościnności KIRCHHOFF Polska, udali się na zwiedzanie dwóch zakładów w Mielcu, gdzie mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym firmy. Prelekcja kończąca jubileuszowe FLOŚ, która została przygotowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, obejmowała tematykę ekostandardów w zielonym biurze i korzyści płynących z działań proekologicznych wdrażanych w przedsiębiorstwach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn