Ładowanie Szkolenia

← Wróc do Szkolenia

Pszczyna

+ Google Map
Pszczyna, Polska
+48 32 73 38 219

Październik 2019

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP) (ID 415)

21 października 09:00 - 23 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Prace projektowe wymagają wiedzy na temat planowania procesów i metod, a także zrozumienia wzajemnych zależności między tymi metodami. Niniejsze szkolenie pokazuje, jak rozwijane są poszczególne etapy projektów motoryzacyjnych, jak są one wdrażane oraz w jaki sposób ocenić, czy sposób wdrożenia jest prawidłowy i skuteczny. W czasie realizacji szkolenia omawiane jest podejście teoretyczne poparte praktycznymi przykładami zastosowań. Liczne ćwiczenia usprawniają proces szkoleniowy poprzez uruchamianie dyskusji na temat szczególnie problematycznych rozwiązań. Pierwsza część tego dwuczęściowego kursu dotyczy zarządzania projektami w fazie koncepcyjnej oraz rozwoju wyrobu i procesu.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

21 października 09:00 - 24 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

21 października 09:00 - 25 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie instruktażowe z zasad udzielania pierwszej pomocy dla pracowników służby bhp (ID 3150)

22 października 08:00 - 17:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
390 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie poświęcone jest technikom instruktażowym wykorzystywanym w ramach prowadzenia modułów pierwszej pomocy przez specjalistów ds. bhp. Podczas szkolenia zwracana jest szczególna uwaga na zakres merytoryczny modułu oraz techniki prowadzenia demonstracji i instruktażu uczestnikom szkoleń bhp. Słuchacze dostają informację na temat sposobów prowadzenia modułu pierwszej pomocy oraz newralgicznych punktów, na które powinni zwracać uwagę podczas szkoleń bhp, by były one jak najbardziej efektywne. Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu opartego na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. W trakcie szkolenia, które podzielone jest…

Dowiedz się więcej »

AIAG CQI 17 Lutowanie – ocena systemu procesu specjalnego (ID 9305)

24 października 09:00 - 25 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard AIAG CQI 17 Special Process: Soldering System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów lutowania. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 17 wraz z omówieniem praktycznych przykładów zastosowania. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym – audyt efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 roku (ID 3110)

24 października 09:00 - 25 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
990 PLN

OPIS SZKOLENIA Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia pomagają przygotować przedsiębiorstwo do audytu. Ponadto uczestnicy poznają procedury oraz metodologię realizacji audytu zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, możliwości ograniczenia zużycia energii. Dodatkowo uzyskają informacje w zakresie form oraz możliwości finansowania działań oszczędnościowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i oparte na licznych case study. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, inżynierskiej, głównych…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

25 października 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

28 października 09:00 - 29 października 13:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są FMEA, Flow chart, Plan kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania Flow Chart, analizy FMEA oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie oparte jest o wytyczne z…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG (ID 9103)

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Zaawansowane planowanie jakości wyrobu odgrywa kluczową rolę w procesach organizacji. Zaprezentowane w podręczniku referencyjnym wydawnictwa AIAG wytyczne służą zaprojektowaniu planu jakości w sposób, który będzie wspierał rozwój wyrobu i usług. Usatysfakcjonuje także klienta dzięki możliwości minimalizowania ryzyka błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów poprzez stosowanie sprawdzonych standardów. Wśród spodziewanych korzyści ze stosowania wytycznych podręcznika APQP można wymienić także redukcję złożoności planowania jakości dla klientów i dostawców czy usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą. Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z poszczególnymi fazami…

Dowiedz się więcej »

Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA (ID 602)

6 Listopad 09:00 - 7 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem zapewnienia poziomów dojrzałości nowych części jest ustanowienie standardu w zakresie nowych uruchomień, poprawy jakości wyrobu już na samym początku współpracy z klientem dla wszystkich części, komponentów i systemów w łańcuchu dostaw, poprzez zapewnienie i podjęcie towarzyszących procesowi oceny dojrzałości nowych części ustrukturyzowanych działań. Poprzez zastosowanie znormalizowanej metody projekty są segmentowane, oceniane i usprawniane. Ten system zapewnienia stopnia dojrzałości opisuje znormalizowane podejście do współpracy i komunikacji w złożonych projektach rozwoju wyrobów z wieloma stronami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. W związku z tym dostarcza zestaw zmierzonych wartości i kryteriów wraz z odpowiednimi metodami.…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

6 Listopad 09:00 - 7 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Psychologia negocjacji (ID 9325)

7 Listopad 09:00 - 8 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami…

Dowiedz się więcej »

Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny (ID 318)

8 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne, a także zwiększone wykorzystanie elementów elektronicznych i oprogramowania prowadzą do coraz to wyższego poziomu złożoności wyrobów. Oczekiwania klientów nie kończą się na określaniu specyfikacji. Producenci samochodów oraz dostawcy muszą samodzielnie rozpoznać pewne charakterystyki i transferować je do wyrobów. Dotyczy to również przeprowadzania auditów wyrobu, które mają na celu nie tylko zapewnienie jakości, ale także dostarczenie dowodów na spełnienie wymagań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla personelu planującego lub przeprowadzającego audity wyrobu w swoich organizacjach.…

Dowiedz się więcej »

Nowości i zmiany w FMEA – przegląd i interpretacja (ID 9112)

8 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
970 PLN

OPIS SZKOLENIA W związku z wydaniem nowego podręcznika FMEA wg AIAG i VDA w 2019 roku, organizacje pragną zapoznać się ze zmianami i modyfikacjami i odnieść je do dotychczasowo obowiązujących podręczników referencyjnych, w celu uzyskania umiejętności skutecznego przeprowadzenia FMEA zgodnie z nowymi wytycznymi. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania FMEA. Zakres szkolenia to częściowo analiza porównawcza, ukazująca różnice pomiędzy podejściami do przeprowadzania analizy. W czasie szkolenia szczegółowo omawiane są zmienione tabele SOD, wyjaśniane jest podejście do AP,…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień (ID 341)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs umożliwia wzmocnienie kompetencji w zakresie auditowania procesu, wymianę doświadczeń z praktyki auditorskiej z innymi auditorami oraz dalszy rozwój wiedzy praktycznej. Wszystkie zagadnienia z kursu szkoleniowego dotyczącego aktualizacji są zintegrowane z tym kursem, dzięki czemu dotychczasowe doświadczenia mogą zostać odzwierciedlone w oparciu o aktualny czerwony wolumen (2016). Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditora procesu wg VDA 6.3 nie należy zaniedbywać ciągłego rozwoju kompetencji auditorskich. Istnieją powtarzające się sytuacje, które pojawiają się podczas auditów i które prowadzą do niepewności w procesie oceny wymagań. Podczas tego szkolenia…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001 (ID 3003)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1170 PLN

OPIS SZKOLENIA Norma ISO 14001:2015 definiuje wymagania dotyczące ochrony środowiska jako elementu efektywnego systemu zarządzania w organizacjach. W oparciu o analizę ryzyk i szans organizacje mogą znacznie ograniczyć lub wyeliminować koszty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością i realizowanymi procesami, aspektami środowiskowymi lub potencjalnymi awariami środowiskowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, jak również nabędą praktyczne umiejętności związane z identyfikacją kontekstu organizacji oraz analizą ryzyk i szans. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań,…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są, FMEA, Flow Chart i Plan Kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania analizy FMEA, Flow Chart, oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 221)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom osiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu 5 dni. Składa się z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów (3 dni – ID 211), przygotowania do egzaminu, podczas którego szczegółowo omawiane są kluczowe metody jakości (1 dzień – ID 212) oraz części egzaminacyjnej (1 dzień – ID 250). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwo w opisach pojedynczych szkoleń. GRUPA DOCELOWA…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949. Z drugiej strony są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością w kierunku dostosowania do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe jest…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

18 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

18 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty (ID 3054)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
990 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym (ID 9500)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Poprzez rozwój dostawców można zagwarantować odpowiednią jakość dostarczanych części, a tym samym zredukować do minimum ilość nieplanowanych postojów linii produkcyjnej i kosztów reklamacji, związanych ze słabą jakością komponentów. Świadomość ta przekłada się na szereg wymagań oraz narzędzi, służących rozwojowi dostawców w przemyśle motoryzacyjnym. Ich znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce jest kluczowym elementem współpracy organizacji w całym łańcuchu dostaw. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do kierowników, specjalistów i inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych oraz innych funkcji odpowiedzialnych za rozwój i współpracę z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym (zarówno w fazie rozwoju projektów, jak i po uruchomieniu…

Dowiedz się więcej »

Psychologia negocjacji (ID 9325)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie oraz 100% finansowanie inwestycji efektywności energetycznej w formule „Białych certyfikatów” (ID 3160)

20 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
990 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną z systemu tzw. „Białych certyfikatów” oraz innych możliwości wsparcia finansowania inwestycji. Białe certyfikaty to mechanizm wsparcia finansowania inwestycji skierowanych na poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki. Białe certyfikaty dają możliwość 100% finansowania efektywnych energetycznie działań poprzez spieniężenie oszczędności wynikających z modernizacji energetycznych na prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii – rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających potencjał oszczędnościowy. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurą pozyskania…

Dowiedz się więcej »

Raport do KOBIZE – obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców (ID 3131)

20 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
490 PLN

OPIS SZKOLENIA Podczas tego jednodniowego szkolenia osoby odpowiedzialne za aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie poznają szczegółowo zagadnienia związane z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W części praktycznej zostanie omówiony sposób rejestracji w bazie oraz zasady wprowadzania i edycji danych. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. ZAWARTOŚĆ Omówienie aktów prawnych: system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego…

Dowiedz się więcej »

Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG (ID 9115)

20 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Statystyczne sterowanie procesem pozwala na wykorzystanie wszystkich gromadzonych danych w firmach, niezależnie od branży, do zwiększenia skuteczności realizowanych procesów, redukcji problemów związanych z nierzetelnie wykonywanymi pomiarami (np. brak odtwarzalności), a także usprawnienia oceny poziomu jakości wytwarzanych wyrobów. W czasie szkolenia przedstawiane są podstawowe metody i narzędzia statystyczne, wykorzystywane w ramach statystycznego sterowania procesem. Dodatkowo podczas szkolenia omawiany jest przegląd wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Omawiane zagadnienia poparte są praktycznymi przykładami zastosowań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949. Kluczowe metody jakości – przygotowanie do egzaminu (ID 212)

21 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie rekomendowane jest dla auditorów lub przyszłych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949, którzy chcą poznać podstawy dotyczące kluczowych metod jakości poparte ćwiczeniami praktycznymi. Sugerowane jest wzięcie udziału w szkoleniu przed przystąpieniem do egzaminu (ID 250), w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykorzystania nabytej wiedzy zarówno w czasie egzaminu, jak i w środowisku zawodowym. Znacząca liczba uczestników szkoleń, podchodzących do egzaminu na auditora 1. i 2. strony IATF 16949, nie odpowiada prawidłowo na pytania dotyczące kluczowych metod jakości (tj.: FMEA,…

Dowiedz się więcej »

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA) (ID 410)

21 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Konieczność ciągłej redukcji kosztów przy zwiększającym się ryzyku dostaw pod względem poziomu dojrzałości i jakości wyrobów powoduje, że niezbędne jest skuteczne współdziałanie przy zatwierdzaniu procesu produkcyjnego i wyrobu. Piąte wydanie podręcznika VDA 2 „Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA)” zostało zaktualizowane poprzez całkowite zmodyfikowanie procedury PPA w celu dostosowania jej do zmieniających się wymagań branży motoryzacyjnej. Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań, usystematyzowanie ich wdrożenia do struktur operacyjnych organizacji i ujednolicenie procesu dostarczania dowodów spełnienia wymagań procedury PPA. GRUPA…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin (ID 250)

22 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1000 PLN

OPIS EGZAMINU Dzień egzaminacyjny dla certyfikowanych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji porównywalnych z kwalifikacjami auditorów 3. strony IATF 16949. Certyfikat uzyskuje się dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs kwalifikacyjny dla auditorów (ID 211), przygotowanie do egzaminu dla auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 – kluczowe narzędzia jakości (ID 212). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (ID 9206)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
PLN1220

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników (ID 632)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wdrożenia i utrzymywania wymagań podręcznika VDA Analiza części wadliwych z rynku we własnej organizacji. Analiza części wadliwych z rynku zapewnia kompleksowe podejście do identyfikacji przyczyn. Podręcznik został gruntownie zrewidowany na przełomie 2018/2019. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do pracowników działów projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania gwarancjami, zapewnienia jakości i sprzedaży w przemyśle samochodowym i dostawczym. ZAWARTOŚĆ Wdrożenie metody analizy części wadliwych z rynku. Sekwencja procesu analizy. Proces NTF. Planowanie procesu analizy części wadliwych. Analiza części wadliwych w terenie.…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (ID 9206)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 17:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
PLN1220

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na…

Dowiedz się więcej »

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r. (ID 3055)

27 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
590 PLN

OPIS SZKOLENIA Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów ustawy o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 (ID 9207)

28 Listopad 09:00 - 29 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1.220 PLN

Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności dotyczących ochrony środowiska, jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań mogących skutkować awarią środowiskową lub niewłaściwym postępowaniem z aspektami środowiskowymi, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka związanego z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz konsekwencjami niespełniania obowiązujących wymagań prawnych. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 14001 i wytyczne ISO 19011. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2019

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5) (ID 416)

2 grudnia 09:00 - 4 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Druga część szkolenia dotyczącego kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego dotyczy metod statystycznych stosowanych przy projektowaniu i rozwoju procesów, przejścia na produkcję seryjną i samej produkcji seryjnej w celu zapewnienia zdolności systemów pomiarowych oraz procesów produkcyjnych. GRUPA DOCELOWA Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością. ZAWARTOŚĆ Podstawy statystyki. Podstawy dotyczące zdolności. Analiza systemu pomiarowego – podstawy MSA. Przydatność wyposażenia kontrolnego i do testów w zakresie podstaw VDA…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

2 grudnia 09:00 - 5 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemów zarządzania BHP wg ISO 45001 (ID 9209)

2 grudnia 09:00 - 3 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
1220PLN

OPIS SZKOLENIA Auditowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację sytuacji i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej normy ISO 45001. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących uzyskać…

Dowiedz się więcej »

Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q) (ID 9200)

9 grudnia 09:00 - 10 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1220 PLN

OPIS SZKOLENIA Przedmiotem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników ze specyficznymi wymaganiami koncernu VW GROUP, które są obowiązujące dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. W czasie szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z narzędziami i metodami, niezbędnymi w procesie realizacji wymagań dokumentów serii Formel Q. Omawiane są poszczególne zagadnienia Q-Konkret, Q-Capability oraz Q-Neuteile. Problematyczne zagadnienia związane z wdrożeniem i utrzymywaniem tych wymagań są omawiane na bieżąco z trenerem, co pozwala na odniesienie zagadnień teoretycznych do praktyki zawodowej uczestników. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do inżynierów jakości odpowiedzialnych za nadzór, wdrożenie w zakresie specyficznych wymagań…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

9 grudnia 09:00 - 10 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki prawne użytkowników urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (ID 3158)

10 grudnia 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
790 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie pozwala zapoznać się z obowiązkami jakie wynikają z użytkowania urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane. Uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania muszą spełnić osoby, którym zostaje powierzone serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami, dzięki którym przedsiębiorca uniknie grożących firmie kar w przypadku niedopełnienia obowiązków w tym zakresie. GRUPA DOCELOWA Szkolenie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw użytkujących produkty i urządzenia zawierające SZWO oraz F-gazy, specjalistów ds. ochrony środowiska i wszystkich…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie aktualizacyjne – od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 533)

16 grudnia 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest odnowienie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy. To właśnie…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

16 grudnia 09:00 - 19 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

16 grudnia 09:00 - 20 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

20 grudnia 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Zapisz się

Zostało tylko 13 miejsc.


Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl