Najbliższe szkolenia otwarte

  • Ochrona środowiska

    • Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw – kompendium Katowice, 07.01.2013
    • Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska według najnowszych przepisów Prawa Ochrony ŚrodowiskaPszczyna , 18.01.2013
    • Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLPPszczyna , 15.02.2013
Wykaz szkoleń Team Prevent
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn