Optymalizacja zużycia wody

W tym roku dotkliwe skutki suszy dotknęły również przemysł. Wiele zakładów przez ograniczenia operatorów w dostawie energii elektrycznej zarządziło przestój. Elektrownie do produkcji energii potrzebują wody do chłodzenia. Zaburzenie stosunków wodnych w ciekach spowodowane suszą dodatkowo potęgowało odprowadzanie ścieków zawierających zanieczyszczenia, które nie miały możliwości się rozcieńczać. Przyczyniło się to przede wszystkim do wymierania organizmów wodnych.

Szacuje się, że zasoby wody pitnej w Polsce są takie jak w Egipcie, wg danych KZGW na jednego mieszkańca Polski przypada średnio ok. 1580 m3/rok. To mniej niż średnia europejska, która wynosi 4560 m3/rok. Największy udział w poborze wód ma gospodarka, ponad 70 %. W zakładach produkcyjnych trzeba prowadzić przede wszystkim działania prowadzące do zmniejszania jej zużycia.

Praktyczne osiągnięcia w tym zakresie poprzez wdrożenie standardu  European Water Stewardship (EWS) zaprezentuje Kropla Beskidu na naszym X FLOŚ „Optymalizacja zużycia wody w przemyśle” organizowanym w  listopadzie. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej, serdecznie zapraszamy.

Prawne podstawy do wprowadzenia tego rodzaju standardów podaje znowelizowana ustawa Prawo wodne, wprowadzając plany gospodarowania wodami m.in. w zakresie odprowadzania ścieków oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy. Nie bez powodu dokument nazywany jest konstytucją wodną kraju. Aby w pełni poznać zakres nowelizacji warto wziąć udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo przedstawione zostaną zasady gospodarowania wodami oraz wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn