Ładowanie Szkolenia

← Wróc do Szkolenia

Team Prevent Poland – Szkolenia

+48 32 73 38 219||www.teamprevent.pl

Październik 2019

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi (ID 9104)

18 października 09:00 - 15:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Definicja IATF 16949, dotycząca charakterystyk specjalnych, podaje, że jest to właściwość wyrobu lub parametru procesu wytwarzania, która może wpływać na bezpieczeństwo lub zgodność z przepisami, wymaganiami, dopasowanie, funkcjonalność, osiągi lub dalsze przetwarzanie wyrobu. Patrząc na wymagania ich dotyczące już przez pryzmat samej definicji oczywistym jest, jak ważny jest proces ich identyfikowania oraz zarządzania nimi już od momentu działań, związanych z projektowaniem, skończywszy na dokumentowaniu i archiwizowaniu udokumentowanych informacji, odnoszących się do charakterystyk specjalnych. Podczas szkolenia omówione są wymagania zarówno standardu IATF…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

18 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP) (ID 415)

21 października 09:00 - 23 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Prace projektowe wymagają wiedzy na temat planowania procesów i metod, a także zrozumienia wzajemnych zależności między tymi metodami. Niniejsze szkolenie pokazuje, jak rozwijane są poszczególne etapy projektów motoryzacyjnych, jak są one wdrażane oraz w jaki sposób ocenić, czy sposób wdrożenia jest prawidłowy i skuteczny. W czasie realizacji szkolenia omawiane jest podejście teoretyczne poparte praktycznymi przykładami zastosowań. Liczne ćwiczenia usprawniają proces szkoleniowy poprzez uruchamianie dyskusji na temat szczególnie problematycznych rozwiązań. Pierwsza część tego dwuczęściowego kursu dotyczy zarządzania projektami w fazie koncepcyjnej oraz rozwoju wyrobu i procesu.…

Dowiedz się więcej »

6S – warsztaty praktyczne (ID 9228)

21 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA 6S jest zestawem technik oraz metod, które umożliwiają tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy o wysokiej jakości, zapewniając jednocześnie właściwą organizację pracy, stabilizację procesów, doskonalenie kultury organizacyjnej. 6S odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, a także do Safety - Bezpieczeństwa, dodanego jako szósta zasada. Zadaniem 6S jest podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami 6S, co w praktyce pozwoli…

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5) (ID 416)

21 października 09:00 - 23 października 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Druga część szkolenia dotyczącego kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego dotyczy metod statystycznych stosowanych przy projektowaniu i rozwoju procesów, przejścia na produkcję seryjną i samej produkcji seryjnej w celu zapewnienia zdolności systemów pomiarowych oraz procesów produkcyjnych. GRUPA DOCELOWA Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością. ZAWARTOŚĆ Podstawy statystyki. Podstawy dotyczące zdolności. Analiza systemu pomiarowego – podstawy MSA. Przydatność wyposażenia kontrolnego i do testów w zakresie podstaw VDA…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

21 października 09:00 - 24 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

21 października 09:00 - 25 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Zasady pracy z bazą IMDS (ID 9203)

22 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Jednym z elementów procesu zatwierdzania części do produkcji jest raportowanie składu materiałowego części. Organizacja dostarczająca swoje wyroby do producentów samochodowych ma obowiązek dostarczenia dowodów na to, że dla danej części wykonano wymagane raportowanie oraz te dane są zgodne ze wszystkimi wymaganiami klienta. Takie raportowanie odbywa się za pośrednictwem materiałowej bazy danych IMDS. Podczas szkolenia omawiane są podstawowe zagadnienia związane z celami, zakresem stosowania czy też raportowaniem i zarządzaniem zmianami w tej właśnie bazie. UWAGA: Szkolenie można łączyć ze szkoleniem Warsztaty IMDS (ID…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie sobą w czasie (ID 9323)

23 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie służy zdobyciu umiejętności planowania zadań, co pozwala na zwiększenie efektywności osobistej i przyczynia się również do maksymalizacji wydajności pracy. Zarządzanie sobą w czasie to niezwykle cenna umiejętność, a niniejsze szkolenie pozwala także zrozumieć, że czas definiuje nasze sukcesy zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Znajomość technik, związanych z zarządzaniem sobą w czasie oraz ich wykorzystanie, są ściśle związane z efektywnością jego organizacji. Uczestnicy dowiadują się podczas szkolenia, jak planować z wykorzystaniem nowoczesnych metod, aby optymalizować czas i zarządzać strumieniem dużej ilości…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty IMDS (ID 9204)

23 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie odnosi się do części teoretycznej, przedstawionej w ramach ID 9203 – Zasady pracy z bazą IMDS. W ramach realizacji tego dnia szkoleniowego omawiane są poszczególne funkcje bazy IMDS, a uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tworzenia nowych numerów czy kolejnych poziomów w środowisku docelowym, pracując w systemie. UWAGA: Szkolenie można łączyć ze szkoleniem IMDS – zasady pracy z bazą IMDS (ID 9203), które jest wprowadzeniem teoretycznym do pracy w bazie IMDS. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do osób, które współpracują przy przygotowywaniu raportów…

Dowiedz się więcej »

AIAG CQI 17 Lutowanie – ocena systemu procesu specjalnego (ID 9305)

24 października 09:00 - 25 października 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard AIAG CQI 17 Special Process: Soldering System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów lutowania. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 17 wraz z omówieniem praktycznych przykładów zastosowania. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

24 października 09:00 - 25 października 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są, FMEA, Flow Chart i Plan Kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania analizy FMEA, Flow Chart, oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

25 października 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

28 października 09:00 - 29 października 13:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są FMEA, Flow chart, Plan kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania Flow Chart, analizy FMEA oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie oparte jest o wytyczne z…

Dowiedz się więcej »

Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q) (ID 9200)

28 października 09:00 - 29 października 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1220 PLN

OPIS SZKOLENIA Przedmiotem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników ze specyficznymi wymaganiami koncernu VW GROUP, które są obowiązujące dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. W czasie szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z narzędziami i metodami, niezbędnymi w procesie realizacji wymagań dokumentów serii Formel Q. Omawiane są poszczególne zagadnienia Q-Konkret, Q-Capability oraz Q-Neuteile. Problematyczne zagadnienia związane z wdrożeniem i utrzymywaniem tych wymagań są omawiane na bieżąco z trenerem, co pozwala na odniesienie zagadnień teoretycznych do praktyki zawodowej uczestników. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do inżynierów jakości odpowiedzialnych za nadzór, wdrożenie w zakresie specyficznych wymagań…

Dowiedz się więcej »

AIAG CQI 11 Powłoki galwaniczne – ocena systemu procesu specjalnego (ID 9302)

28 października 09:00 - 29 października 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard AIAG CQI 11 Special Process: Plating System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów galwanizacji. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 11 wraz z interpretacją wymagań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo wyrobu (ID 9600)

30 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Tematyka bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności za produkt jest jednym z wątków przewodnich w procesie projektowania i z pewnością nie jest tematem nowym dla przemysłu motoryzacyjnego. Przejawem istotności tego zagadnienia jest chociażby nowa publikacja standardu IATF 16949, uwzględniająca wymagania dot. bezpieczeństwa wyrobu. Istnieją standardy związane z projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów, zapewniające, że nie spowodują one szkód oraz nie będą stanowić zagrożenia dla klientów. Świadomość wymagań normatywnych, a przede wszystkim prawnych (na poziomie prawa krajowego i międzynarodowego), jest niezwykle istotna, a znajomość definicji związanych z odpowiedzialnością producenta jest obligatoryjna i niezwykle ważna ze…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

Praktyczne zastosowanie Planu Kontroli (ID 9107)

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowym celem tworzenia Planu Kontroli w procesach zaawansowanego planowania jakości wyrobu jest zapewnienie wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta. Dokonuje się tego poprzez dostarczenie strukturalnego podejścia do projektu, selekcji i wdrożenia nowo wytworzonych metod kontroli dla całego systemu. W efekcie Plan Kontroli opisuje działania, które są wymagane w każdej fazie procesu, tak aby dane wyjściowe były pod kontrolą. Niezwykła rola tego dokumentu jest podkreślona w standardzie IATF 16949, który w szczególny sposób podchodzi do zagadnienia Planu Kontroli. Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję do zapoznania się…

Dowiedz się więcej »

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG (ID 9103)

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Zaawansowane planowanie jakości wyrobu odgrywa kluczową rolę w procesach organizacji. Zaprezentowane w podręczniku referencyjnym wydawnictwa AIAG wytyczne służą zaprojektowaniu planu jakości w sposób, który będzie wspierał rozwój wyrobu i usług. Usatysfakcjonuje także klienta dzięki możliwości minimalizowania ryzyka błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów poprzez stosowanie sprawdzonych standardów. Wśród spodziewanych korzyści ze stosowania wytycznych podręcznika APQP można wymienić także redukcję złożoności planowania jakości dla klientów i dostawców czy usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą. Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z poszczególnymi fazami…

Dowiedz się więcej »

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG (ID 9103)

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Zaawansowane planowanie jakości wyrobu odgrywa kluczową rolę w procesach organizacji. Zaprezentowane w podręczniku referencyjnym wydawnictwa AIAG wytyczne służą zaprojektowaniu planu jakości w sposób, który będzie wspierał rozwój wyrobu i usług. Usatysfakcjonuje także klienta dzięki możliwości minimalizowania ryzyka błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów poprzez stosowanie sprawdzonych standardów. Wśród spodziewanych korzyści ze stosowania wytycznych podręcznika APQP można wymienić także redukcję złożoności planowania jakości dla klientów i dostawców czy usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą. Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z poszczególnymi fazami…

Dowiedz się więcej »

Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA (ID 602)

6 Listopad 09:00 - 7 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem zapewnienia poziomów dojrzałości nowych części jest ustanowienie standardu w zakresie nowych uruchomień, poprawy jakości wyrobu już na samym początku współpracy z klientem dla wszystkich części, komponentów i systemów w łańcuchu dostaw, poprzez zapewnienie i podjęcie towarzyszących procesowi oceny dojrzałości nowych części ustrukturyzowanych działań. Poprzez zastosowanie znormalizowanej metody projekty są segmentowane, oceniane i usprawniane. Ten system zapewnienia stopnia dojrzałości opisuje znormalizowane podejście do współpracy i komunikacji w złożonych projektach rozwoju wyrobów z wieloma stronami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. W związku z tym dostarcza zestaw zmierzonych wartości i kryteriów wraz z odpowiednimi metodami.…

Dowiedz się więcej »

Wymagania standardu IATF 16949 dla najwyższego kierownictwa (ID 3009)

6 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne jest dla najwyższego kierownictwa zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania nowych wymagań ze względu na konieczność ich wdrożenia w organizacjach motoryzacyjnych. Szkolenie dostarcza najwyższemu kierownictwu wiedzy na temat wymagań, które leżą w gestii osób kierujących organizacją. Podczas szkolenia omawiane są te wymagania normy ISO 9001 oraz standardu IATF 16949, które są kwintesencją dla najwyższego kierownictwa jak np. ustanowienie polityki jakości, polityki odpowiedzialności…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001 (ID 3000)

6 Listopad 09:00 - 8 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard IATF 16949 dedykowany jest branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne dla organizacji jest zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania najnowszych wymagań. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wymagań w sposób podnoszący skuteczność procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wszystkie wymagania normy ISO 9001 oraz standardu IATF 16949 wraz z podaniem praktycznych przykładów zastosowania. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań najnowszego standardu IATF 16949,…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

6 Listopad 09:00 - 7 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Psychologia negocjacji (ID 9325)

7 Listopad 09:00 - 8 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

7 Listopad 09:00 - 8 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny (ID 318)

8 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne, a także zwiększone wykorzystanie elementów elektronicznych i oprogramowania prowadzą do coraz to wyższego poziomu złożoności wyrobów. Oczekiwania klientów nie kończą się na określaniu specyfikacji. Producenci samochodów oraz dostawcy muszą samodzielnie rozpoznać pewne charakterystyki i transferować je do wyrobów. Dotyczy to również przeprowadzania auditów wyrobu, które mają na celu nie tylko zapewnienie jakości, ale także dostarczenie dowodów na spełnienie wymagań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla personelu planującego lub przeprowadzającego audity wyrobu w swoich organizacjach.…

Dowiedz się więcej »

Nowości i zmiany w FMEA – przegląd i interpretacja (ID 9112)

8 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
970 PLN

OPIS SZKOLENIA W związku z wydaniem nowego podręcznika FMEA wg AIAG i VDA w 2019 roku, organizacje pragną zapoznać się ze zmianami i modyfikacjami i odnieść je do dotychczasowo obowiązujących podręczników referencyjnych, w celu uzyskania umiejętności skutecznego przeprowadzenia FMEA zgodnie z nowymi wytycznymi. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania FMEA. Zakres szkolenia to częściowo analiza porównawcza, ukazująca różnice pomiędzy podejściami do przeprowadzania analizy. W czasie szkolenia szczegółowo omawiane są zmienione tabele SOD, wyjaśniane jest podejście do AP,…

Dowiedz się więcej »

Solidny proces produkcyjny wg VDA RPP (ID 606)

13 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Podręcznik VDA RPP – Solidny Proces Produkcyjny, skupia się przede wszystkim na problemach rozpoczynających się wraz z uruchomieniem seryjnej produkcji po SOP. Celem wdrożenia w organizacji wymagań w nim przywołanych jest stworzenie solidnego procesu produkcyjnego poprzez ustanowienie minimalnych wymagań wzdłuż całego łańcucha dostaw. Z jego pomocą jakość wyrobu zarówno u klienta OEM, jak i dostawców, jest stale poprawiana, co w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym. Ekonomicznie wiąże się to ze znaczną redukcją kosztów testowania, awarii i zwrotów z rynku. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do…

Dowiedz się więcej »

Czystość techniczna w procesach montażowych. Kwalifikacje Planisty czystości technicznej wg VDA 19.2 (ID 972)

13 Listopad 09:00 - 14 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA W celu zagwarantowania funkcji technicznej nowoczesnych pojazdów, czystość w procesach montażowych traktuje się z coraz większym priorytetem we współczesnym świecie motoryzacji. Wcześniejsze doświadczenia pokazały, że w zapewnieniu jakości czystości wyrobów na odpowiednim poziomie, czystość procesów montażowych komponentów pełni decydującą rolę. VDA 19.2 – Czystość techniczna w montażu – środowisko, logistyka, personel i wyposażenie montażowe to pierwszy opublikowany zbiór wyczerpujących wytycznych dotyczący ustrukturyzowanego planowania linii produkcyjnych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi czystości wraz z uwzględnieniem sąsiadujących obszarów. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha…

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP) (ID 415)

13 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Prace projektowe wymagają wiedzy na temat planowania procesów i metod, a także zrozumienia wzajemnych zależności między tymi metodami. Niniejsze szkolenie pokazuje, jak rozwijane są poszczególne etapy projektów motoryzacyjnych, jak są one wdrażane oraz w jaki sposób ocenić, czy sposób wdrożenia jest prawidłowy i skuteczny. W czasie realizacji szkolenia omawiane jest podejście teoretyczne poparte praktycznymi przykładami zastosowań. Liczne ćwiczenia usprawniają proces szkoleniowy poprzez uruchamianie dyskusji na temat szczególnie problematycznych rozwiązań. Pierwsza część tego dwuczęściowego kursu dotyczy zarządzania projektami w fazie koncepcyjnej oraz rozwoju wyrobu i procesu.…

Dowiedz się więcej »

Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników (ID 632)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wdrożenia i utrzymywania wymagań podręcznika VDA Analiza części wadliwych z rynku we własnej organizacji. Analiza części wadliwych z rynku zapewnia kompleksowe podejście do identyfikacji przyczyn. Podręcznik został gruntownie zrewidowany na przełomie 2018/2019. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do pracowników działów projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania gwarancjami, zapewnienia jakości i sprzedaży w przemyśle samochodowym i dostawczym. ZAWARTOŚĆ Wdrożenie metody analizy części wadliwych z rynku. Sekwencja procesu analizy. Proces NTF. Planowanie procesu analizy części wadliwych. Analiza części wadliwych w terenie.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień (ID 341)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs umożliwia wzmocnienie kompetencji w zakresie auditowania procesu, wymianę doświadczeń z praktyki auditorskiej z innymi auditorami oraz dalszy rozwój wiedzy praktycznej. Wszystkie zagadnienia z kursu szkoleniowego dotyczącego aktualizacji są zintegrowane z tym kursem, dzięki czemu dotychczasowe doświadczenia mogą zostać odzwierciedlone w oparciu o aktualny czerwony wolumen (2016). Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditora procesu wg VDA 6.3 nie należy zaniedbywać ciągłego rozwoju kompetencji auditorskich. Istnieją powtarzające się sytuacje, które pojawiają się podczas auditów i które prowadzą do niepewności w procesie oceny wymagań. Podczas tego szkolenia…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

14 Listopad 09:00 - 15 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są, FMEA, Flow Chart i Plan Kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania analizy FMEA, Flow Chart, oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie ryzykiem w procesach organizacji w oparciu o wymagania standardu IATF 16949 (ID 9100)

15 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Organizacje funkcjonujące w dzisiejszym świecie stawiają czoła wielu wyzwaniom, a wszelkie działania przez nie podejmowane związane są z ryzykiem. Omawiając temat dotyczący ryzyka w przedsiębiorstwie, nie sposób pominąć istotnego zagadnienia, jakim jest podejście oparte na ryzyku, przedstawione w ujęciu normatywnym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, czym różnią się znowelizowane wydania normy ISO 9001 oraz standard IATF 16949 w kontekście zagadnień związanych z ryzykiem, jak spełniać te wymagania w powiązaniu z innymi kluczowymi wymaganiami oraz jakie narzędzia można wykorzystać w zarządzaniu ryzykiem. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 221)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom osiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu 5 dni. Składa się z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów (3 dni – ID 211), przygotowania do egzaminu, podczas którego szczegółowo omawiane są kluczowe metody jakości (1 dzień – ID 212) oraz części egzaminacyjnej (1 dzień – ID 250). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwo w opisach pojedynczych szkoleń. GRUPA DOCELOWA…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949. Z drugiej strony są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością w kierunku dostosowania do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe jest…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

18 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej (ID 9221)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Rozwój umiejętności i wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia, interpretowania i czytania rysunków technicznych powoduje redukcję problemów w procesie wytwarzania i projektowania poprzez maksymalizację świadomości o potencjalnych źródłach trudności i zagrożeń, co powoduje w konsekwencji pozytywny wpływ na koszty jakości przedsiębiorstwa. Zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętne stosowanie zagadnień, będących przedmiotem niniejszego szkolenia, to także szansa na usprawnienie procesu komunikacji z klientem w zakresie wymagań rysunkowych, a także analizy problemów jakościowych i rozwiązywania problemów. Szkolenie z podstaw rysunku technicznego i metrologii warsztatowej to dwudniowy kurs połączony z ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

18 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

18 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty (ID 3054)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
990 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Auditor systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011) (ID 9414)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie dla auditorów systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy auditowania wymagań IATF 16949 i jest przeprowadzana w formie warsztatowej. Druga część dotyczy auditowania systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę, dotyczącą interpretacji wymagań nowego standardu IATF 16949, a także umiejętności, wiedzę oraz kwalifikacje, które przyczyniają się do uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników auditów. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. GRUPA…

Dowiedz się więcej »

Efektywny manager – motywowanie i delegowanie (ID 9315)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Program szkolenia zawiera w sobie praktyczny warsztat, który w pierwszej części rozwija umiejętności motywowania innych, a w drugiej skupia się na kompetencjach związanych z umiejętnością delegowania zadań poprzez omówienie szeregu działań managerskich. Podczas szkolenia uczestnicy odkrywają i wykorzystują indywidualne strategie, odnoszące się do pracowników, w delegowaniu i rozliczaniu zadań oraz mają okazję zapoznać się z zagadnieniami motywacyjnymi w kontekście rozwoju kariery zawodowej pracowników. GRUPA DOCELOWA Szkolenie adresowane jest do osób, które awansowały lub przygotowują się do pełnienia funkcji managera, chcących rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne i managerskie. ZAWARTOŚĆ Motywowanie Jak…

Dowiedz się więcej »

Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym (ID 9500)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Poprzez rozwój dostawców można zagwarantować odpowiednią jakość dostarczanych części, a tym samym zredukować do minimum ilość nieplanowanych postojów linii produkcyjnej i kosztów reklamacji, związanych ze słabą jakością komponentów. Świadomość ta przekłada się na szereg wymagań oraz narzędzi, służących rozwojowi dostawców w przemyśle motoryzacyjnym. Ich znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce jest kluczowym elementem współpracy organizacji w całym łańcuchu dostaw. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do kierowników, specjalistów i inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych oraz innych funkcji odpowiedzialnych za rozwój i współpracę z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym (zarówno w fazie rozwoju projektów, jak i po uruchomieniu…

Dowiedz się więcej »

Psychologia negocjacji (ID 9325)

18 Listopad 09:00 - 19 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR (ID 3089)

20 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
490 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska w swoim zakładzie pracy oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Uczestnik zapozna się również z rejestracją i raportowaniem w bazie KOBIZE oraz w bazie PRTR. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za dział…

Dowiedz się więcej »

Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG (ID 9115)

20 Listopad 09:00 - 21 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Statystyczne sterowanie procesem pozwala na wykorzystanie wszystkich gromadzonych danych w firmach, niezależnie od branży, do zwiększenia skuteczności realizowanych procesów, redukcji problemów związanych z nierzetelnie wykonywanymi pomiarami (np. brak odtwarzalności), a także usprawnienia oceny poziomu jakości wytwarzanych wyrobów. W czasie szkolenia przedstawiane są podstawowe metody i narzędzia statystyczne, wykorzystywane w ramach statystycznego sterowania procesem. Dodatkowo podczas szkolenia omawiany jest przegląd wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Omawiane zagadnienia poparte są praktycznymi przykładami zastosowań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949. Kluczowe metody jakości – przygotowanie do egzaminu (ID 212)

21 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Szkolenie rekomendowane jest dla auditorów lub przyszłych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949, którzy chcą poznać podstawy dotyczące kluczowych metod jakości poparte ćwiczeniami praktycznymi. Sugerowane jest wzięcie udziału w szkoleniu przed przystąpieniem do egzaminu (ID 250), w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykorzystania nabytej wiedzy zarówno w czasie egzaminu, jak i w środowisku zawodowym. Znacząca liczba uczestników szkoleń, podchodzących do egzaminu na auditora 1. i 2. strony IATF 16949, nie odpowiada prawidłowo na pytania dotyczące kluczowych metod jakości (tj.: FMEA,…

Dowiedz się więcej »

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA) (ID 410)

21 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Konieczność ciągłej redukcji kosztów przy zwiększającym się ryzyku dostaw pod względem poziomu dojrzałości i jakości wyrobów powoduje, że niezbędne jest skuteczne współdziałanie przy zatwierdzaniu procesu produkcyjnego i wyrobu. Piąte wydanie podręcznika VDA 2 „Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA)” zostało zaktualizowane poprzez całkowite zmodyfikowanie procedury PPA w celu dostosowania jej do zmieniających się wymagań branży motoryzacyjnej. Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań, usystematyzowanie ich wdrożenia do struktur operacyjnych organizacji i ujednolicenie procesu dostarczania dowodów spełnienia wymagań procedury PPA. GRUPA…

Dowiedz się więcej »

Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011 (ID 9411)

21 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Auditowanie systemu zarządzania pozwala na identyfikację niezgodności, a tym samym na ciągłe doskonalenie organizacji. Umiejętności, wiedza oraz kwalifikacje auditorów 1. i 2. strony są niezwykle ważne do uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników auditów, których konsekwencją jest usprawnianie systemów w organizacji. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów 1. i 2. strony lub kandydatów na auditorów, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć…

Dowiedz się więcej »

Kontrola czystości technicznej. Kwalifikacje inspektora czystości technicznej wg VDA 19.1 (ID 971)

21 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Pomocą w zrozumieniu istoty związanej z czystością i kontrolą zanieczyszczeń może być opracowany przez VDA oraz Instytut Fraunhofer podręcznik VDA 19.1 opisujący metodę kontroli czystości technicznej w laboratorium. Aby uniknąć nieoczekiwanych i niechcianych negatywnych skutków istnienia zanieczyszczeń, musimy się zabezpieczyć przed ich źródłami i regularnie kontrolować skuteczność wprowadzonych standardów. VDA 19.1 będzie dla Państwa wskazówką w zrozumieniu złożonych aspektów czystości technicznej i pomocą w osiągnięciu celów organizacji. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha dostaw oraz serwisu, którzy wykonują kontrole związane z czystością. Wiedza oraz…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 (ID 3005)

21 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1170 PLN

OPIS SZKOLENIA Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom, pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień (ID 341)

21 Listopad 09:00 - 22 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs umożliwia wzmocnienie kompetencji w zakresie auditowania procesu, wymianę doświadczeń z praktyki auditorskiej z innymi auditorami oraz dalszy rozwój wiedzy praktycznej. Wszystkie zagadnienia z kursu szkoleniowego dotyczącego aktualizacji są zintegrowane z tym kursem, dzięki czemu dotychczasowe doświadczenia mogą zostać odzwierciedlone w oparciu o aktualny czerwony wolumen (2016). Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditora procesu wg VDA 6.3 nie należy zaniedbywać ciągłego rozwoju kompetencji auditorskich. Istnieją powtarzające się sytuacje, które pojawiają się podczas auditów i które prowadzą do niepewności w procesie oceny wymagań. Podczas tego szkolenia…

Dowiedz się więcej »

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin (ID 250)

22 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1000 PLN

OPIS EGZAMINU Dzień egzaminacyjny dla certyfikowanych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji porównywalnych z kwalifikacjami auditorów 3. strony IATF 16949. Certyfikat uzyskuje się dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs kwalifikacyjny dla auditorów (ID 211), przygotowanie do egzaminu dla auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 – kluczowe narzędzia jakości (ID 212). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (ID 9206)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
PLN1220

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na…

Dowiedz się więcej »

Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie aktualizacyjne (ID 613)

25 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1000 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wdrożenia i utrzymywania wymagań podręcznika VDA Analiza części wadliwych z rynku we własnej organizacji. Analiza części wadliwych z rynku zapewnia kompleksowe podejście do identyfikacji przyczyn. Podręcznik został gruntownie zrewidowany na przełomie 2018/2019, w związku z czym to jednodniowe szkolenie ukierunkowane jest na osoby zaznajomione z poprzednią rewizją podręcznika VDA FFA Analiza części wadliwych z rynku. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do pracowników działów projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania gwarancjami, zapewnienia jakości i sprzedaży w przemyśle samochodowym i dostawczym, którzy już znają…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników (ID 632)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wdrożenia i utrzymywania wymagań podręcznika VDA Analiza części wadliwych z rynku we własnej organizacji. Analiza części wadliwych z rynku zapewnia kompleksowe podejście do identyfikacji przyczyn. Podręcznik został gruntownie zrewidowany na przełomie 2018/2019. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do pracowników działów projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania gwarancjami, zapewnienia jakości i sprzedaży w przemyśle samochodowym i dostawczym. ZAWARTOŚĆ Wdrożenie metody analizy części wadliwych z rynku. Sekwencja procesu analizy. Proces NTF. Planowanie procesu analizy części wadliwych. Analiza części wadliwych w terenie.…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (ID 9206)

25 Listopad 09:00 - 26 Listopad 17:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
PLN1220

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na…

Dowiedz się więcej »

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r. (ID 3055)

27 Listopad 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
590 PLN

OPIS SZKOLENIA Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów ustawy o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2019

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

2 grudnia 09:00 - 5 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5) (ID 416)

2 grudnia 09:00 - 4 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
2310 PLN

OPIS SZKOLENIA Druga część szkolenia dotyczącego kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego dotyczy metod statystycznych stosowanych przy projektowaniu i rozwoju procesów, przejścia na produkcję seryjną i samej produkcji seryjnej w celu zapewnienia zdolności systemów pomiarowych oraz procesów produkcyjnych. GRUPA DOCELOWA Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością. ZAWARTOŚĆ Podstawy statystyki. Podstawy dotyczące zdolności. Analiza systemu pomiarowego – podstawy MSA. Przydatność wyposażenia kontrolnego i do testów w zakresie podstaw VDA…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

2 grudnia 09:00 - 5 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

2 grudnia 09:00 - 6 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

2 grudnia 09:00 - 6 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

AIAG CQI 15 Spawanie i zgrzewanie – ocena systemu procesu specjalnego (ID 9304)

5 grudnia 09:00 - 6 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard AIAG CQI 15 Special Process: Welding System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów spawania. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 15 wraz z omówieniem interpretacji wymagań. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z doskonaleniem…

Dowiedz się więcej »

Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q) (ID 9200)

9 grudnia 09:00 - 10 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1220 PLN

OPIS SZKOLENIA Przedmiotem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników ze specyficznymi wymaganiami koncernu VW GROUP, które są obowiązujące dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. W czasie szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z narzędziami i metodami, niezbędnymi w procesie realizacji wymagań dokumentów serii Formel Q. Omawiane są poszczególne zagadnienia Q-Konkret, Q-Capability oraz Q-Neuteile. Problematyczne zagadnienia związane z wdrożeniem i utrzymywaniem tych wymagań są omawiane na bieżąco z trenerem, co pozwala na odniesienie zagadnień teoretycznych do praktyki zawodowej uczestników. GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane do inżynierów jakości odpowiedzialnych za nadzór, wdrożenie w zakresie specyficznych wymagań…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

9 grudnia 09:00 - 10 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (ID 503)

9 grudnia 09:00 - 10 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie aktualizacyjne – od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 533)

16 grudnia 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
1200 PLN

OPIS SZKOLENIA Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest odnowienie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy. To właśnie…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

16 grudnia 09:00 - 19 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska + Google Map
4020 PLN

OPIS SZKOLENIA Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. GRUPA DOCELOWA Personel z działów jakości, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom zewnętrznym (jako dostawcy usług).…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

16 grudnia 09:00 - 20 grudnia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4470 PLN

OPIS SZKOLENIA Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej atmosferze.…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001 (ID 3000)

16 grudnia 09:00 - 18 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
+ Google Map
1910 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard IATF 16949 dedykowany jest branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne dla organizacji jest zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania najnowszych wymagań. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wymagań w sposób podnoszący skuteczność procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wszystkie wymagania normy ISO 9001 oraz standardu IATF 16949 wraz z podaniem praktycznych przykładów zastosowania. GRUPA DOCELOWA Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań najnowszego standardu IATF 16949,…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106)

17 grudnia 09:00 - 18 grudnia 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
1340 PLN

OPIS SZKOLENIA Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są, FMEA, Flow Chart i Plan Kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania analizy FMEA, Flow Chart, oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

20 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Różana 2a
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

20 grudnia 09:00 - 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
920 PLN

OPIS SZKOLENIA Egzamin dla auditorów procesu VDA 6.3 umożliwia uczestnikom uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego auditora wraz z uzyskaniem karty auditora VDA, numeru rejestracyjnego oraz wpisu do bazy VDA QMC. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnie zdanym egzaminie i jest on wydawany w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315). GRUPA DOCELOWA Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu. WYMAGANIA WSTĘPNE Dopuszczenie na podstawie pozytywnie…

Dowiedz się więcej »

Zapisz się

Zostało tylko 13 miejsc.


Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl