Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – odnowienie uprawnień

ID 331

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1280 PLN + VAT

Opis szkolenia

VDA QMC ustaliło na nowo wymagania dla systemów zapewnienia jakości w podręcznikach VDA 6.1, VDA 6.2 oraz VDA 6.4. Podręczniki te w połączeniu z podręcznikiem VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji“ opisują postępowanie dla przeprowadzania auditów certyfikujących systemów zapewnienia jakości poprzez licencjonowane przez VDA QMC jednostki certyfikujące. Podstawą dla wydania certyfikatów VDA jest spełnienie ustalonych w powyższych podręcznikach wymagań dla danych systemów zapewnienia jakości. Zadanie licencjonowanych auditorów polega przy tym na odpowiedniej ocenie tych systemów w ramach prowadzonych auditów. Ważne jest, aby auditorzy wszystkich szczebli poszerzyli swoją wiedzę w zakresie istotnych zmian w podręczniku VDA 6.1 i połączonych z nimi nowelizacji podręcznika VDA 6.

Celem tego szkolenia aktualizacyjnego jest zapoznanie auditorów z istotnymi zmianami oraz częściowe odświeżenie posiadanych informacji.

Grupa docelowa

Auditorzy 1., 2. oraz 3. strony wg VDA 6.1 posiadający aktualne kwalifikacje VDA 6.1, kórzy złożą odpowiedni wniosek o przedłużenie swoich kwalifikacji.

Zawartość

 • Obowiązujące ogólne zasady certyfikacji VDA 6.
 • Nowe i zaktualizowane wymagania VDA 6.

Literatura

 • VDA 6.1

Wymagania wstępne

 • Dopuszczenie na podstawie pozytywnie rozpatrzonej aplikacji.
 • Dla auditorów trzeciej strony VDA 6.1 – dodatkowo wymagane jest uczestnictwo w kursie „VDA 6 – Podstawy auditu jakości – zasady certyfikacji VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4 (ID 301).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera Team Prevent Poland), z indywidualnym numerem rejestracyjnym oraz kartę auditora VDA powiązaną z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC. Certyfikat i karta auditora są ważne przez okres 5 lat.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się z nowymi i zmienionymi wymaganiami podręcznika VDA 6.1
 • Odświeżenie informacji dot. zakresu podręcznika VDA 6.1

Powiązane szkolenia

 • ID 311 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3 – auditowanie usług
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.