Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

ID 221

Czas trwania: 5 dni

Cena: 3550 PLN + VAT

Opis szkolenia

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom osiągnięcie kwalifikacji auditora 1. i 2. strony w ciągu 4 dni. Składa się ono z kursu kwalifikacyjnego dla auditorów (3 dni – ID 211) oraz części egzaminacyjnej (1 dzień – ID 250). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych modułów znajdą Państwo w opisach pojedynczych szkoleń.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów jakości, inżynierów procesu, przedstawicieli działów logistyki, managerów, wewnętrznych oraz zewnętrznych auditorów systemu oraz osób posiadających doświadczenie w auditowaniu w branży motoryzacyjnej, które chcą uzyskać kwalifikacje auditora 1. i 2. strony.

Zawartość

 • Kurs kwalifikacyjny.
 • Zasady zarządzania procesowego i podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Przegląd istotnych wytycznych normy ISO 19011.
 • Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania (włączając wymagania normy ISO 9001).
 • Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.

Wymagania wstępne

W celu uzyskania uprawnień VDA QMC na certyfikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949 niezbędne jest dostarczenie przed szkoleniem aplikacji potwierdzającej:
 • kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 9001:2015,
 • przeprowadzenie min. 3 auditów systemu zarządzania jakością ISO 9001 w ciągu ostatnich 3 lat,
 • przynajmniej 2 lata doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym,
 • pomyślne ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla auditorów IATF 16949 (ID 211),
 • jako nowy wymóg należy przedstawić dowód znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Uznawane są szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417) oraz kwalifikacja VDA „Certyfikowany profesjonalista kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.” (ID 415 i 416 oraz ewentualnie 450). Alternatywnie wymagane jest przedstawienie dowodu uczestnictwa w co najmniej dwudniowym szkoleniu na temat kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego, zrealizowanym przez innego dostawcę szkoleń, a także zdanie quizu online.

Egzamin/test

 • Egzamin pisemny
 • Egzamin ustny

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają Państwo oryginalny certyfikat VDA QMC z indywidualnym numerem rejestracyjnym oraz kartę auditora VDA powiązaną z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949 oraz kluczowych metod jakości.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową interpretację wymagań standardu IATF 16949 w sytuacjach auditowych.
 • Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. strony w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Możliwość spełnienia niektórych specyficznych wymagań klienta dotyczących kompetencji.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 19011
 • ISO 9001
 • ISO 9000
 • ISO 9004

Powiązane szkolenia

 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 250 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin
 • ID 9414 – Auditor systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011)
 • ID 9413 – Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 9412 – Warsztaty doskonalące dla auditorów IATF 16949. Identyfikacja, formułowanie i dokumentowanie niezgodności

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik IATF 16949 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.