Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin

ID 353

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1100 PLN + VAT

Opis szkolenia

Audit procesu VDA 6.3 to skuteczna procedura oceny procesów związanych z planowaniem i produkcją wyrobu.

W celu przeprowadzenia auditów procesu VDA 6.3 niezbędna jest wszechstronna wiedza, doświadczenie i kompetencje, zatem kwalifikacje odpowiedniego personelu są niezbędne. Egzamin dla certyfikowanego auditora VDA 6.3 oferuje uczestnikom oficjalny dowód kwalifikacji i neutralne potwierdzenie zdolności i możliwości.

Grupa docelowa

Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu.

Wymagania wstępne

 • Dopuszczenie na podstawie pozytywnie rozpatrzonej aplikacji.
 • Ukończenie szkolenia „Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny” (ID 315).
 • Kwalifikacje auditora systemu zgodne z ISO 19011 (min. 3 dni szkoleniowe).
 • Przynajmniej 5 lat doświadczenia w przemyśle, w tym min. 2 lata w zarządzaniu jakością.
 • Jako nowy wymóg należy przedstawić dowód znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Uznawane są szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417) oraz kwalifikacja VDA „Certyfikowany profesjonalista kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.” (ID 415 i 416 oraz ewentualnie 450). Alternatywnie wymagane jest przedstawienie dowodu uczestnictwa w co najmniej dwudniowym szkoleniu na temat kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego, zrealizowanym przez innego dostawcę szkoleń, a także zdanie quizu online.

Egzamin/test

 • Część pisemna (test składający się z 40 pytań)
 • Część ustna (30 min. na przygotowanie i 20 min. na rozmowę z dwoma egzaminatorami)

Potwierdzenie kwalifikacji

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – Team Prevent Poland), z indywidualnym numerem rejestracji oraz kartę auditora VDA powiązaną z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia auditów wewnętrznych oraz u dostawców
 • Potwierdzenie aktualności i ważności kwalifikacji w celu spełnienia wymagań klienta dotyczących kompetencji auditora.

Powiązane szkolenia

 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3 – auditowanie usług
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.