Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty doskonalące

ID 9118

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1380 PLN + VAT

Opis szkolenia

Audit procesu jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania organizacji, pozwalającym na identyfikację słabych punktów, a tym samym na ciągłe doskonalenie. Niezwykle ważne jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności auditorów procesu w organizacji, aby uzyskiwać wiarygodne, powtarzalne wyniki auditów. Planowanie auditów, odpowiednie przygotowanie, umiejętna ocena ryzyka i ocena spełnienia kryteriów to tylko niektóre z zagadnień, które każdy auditor powinien znać i rozumieć, a także sprawnie wykorzystywać tę znajomość w praktyce. Warsztaty doskonalące dla auditorów procesu z pewnością okażą się być pomocne w procesie doskonalenia umiejętności pracowników, pełniących rolę auditorów w organizacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie w formie warsztatów przeznaczone dla certyfikowanych auditorów procesu według VDA 6.3.

Zawartość

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu auditu procesu zgodnego z VDA 6.3.
 • Plany auditów, zlecenie auditowe.
 • Przygotowanie do auditu – zebranie informacji.
 • Ocena ryzyka podczas przygotowania do auditu w oparciu o model żółwia.
 • Przeprowadzanie auditu – techniki zadawania pytań.
 • Ocena spełnienia kryteriów, raportowanie i prezentacja wyników.
 • Zamknięcie auditu, zakres odpowiedzialności auditora.

Literatura

 • VDA 6.3

Wymagania wstępne

Ukończone szkolenie „Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny” (ID 315).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej etapów i technik auditowania ze szczególnym uwzględnieniem auditu procesu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętnej oceny ryzyka oraz oceny stopnia spełnienia kryteriów auditowych.
 • Nabycie umiejętności poprawnego dokumentowania niezgodności.
 • Zrozumienie zasad dotyczących działań od fazy przygotowawczej do kończącej audit.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.

Powiązane szkolenia

 • ID 9412 – Warsztaty doskonalące dla auditorów IATF 16949. Identyfikacja, formułowanie i dokumentowanie niezgodności
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 353 – Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.