Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

ID 318

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1200 PLN + VAT

Opis szkolenia

Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne, a także zwiększone wykorzystanie elementów elektronicznych i oprogramowania prowadzą do coraz to wyższego poziomu złożoności wyrobów. Oczekiwania klientów nie kończą się na określaniu specyfikacji. Producenci samochodów oraz dostawcy muszą samodzielnie rozpoznać pewne charakterystyki i transferować je do wyrobów. Dotyczy to również przeprowadzania auditów wyrobu, które mają na celu nie tylko zapewnienie jakości, ale także dostarczenie dowodów na spełnienie wymagań.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu planującego lub przeprowadzającego audity wyrobu w swoich organizacjach.

Zawartość

 • Podstawy auditu wyrobu.
 • Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
 • Planowanie auditu.
 • Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu.
 • Sprawozdanie.
 • Działania korygujące.
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji dla auditorów wyrobów.

Wymagania wstępne

Preferowana ogólna znajomość zagadnienia auditu wyrobu.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Zaznajomienie się i nabycie umiejętności interpretacji wymagań podręcznika VDA 6.5.
 • Zapoznanie się z przebiegiem auditu wyrobu.
 • Nabycie umiejętności tworzenia programu auditów, jego planowania i przeprowadzenia.
 • Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku pracy.

Literatura

 • VDA 6.5

Powiązane szkolenia

 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 353 – Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 6.5 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl