Poprawne postępowanie powypadkowe

ID 3105

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 590 PLN + VAT

Opis szkolenia

Co robić, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy? Jakie prawa i obowiązki ma poszkodowany, a jakie pracodawca? Jak poprawnie poprowadzić postępowanie powypadkowe? W szkoleniu zostanie omówiony schemat postępowania powypadkowego określony przez Państwową Inspekcję Pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami postępowania i dokumentowania wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Poszczególne moduły szkolenia poprowadzą uczestnika przez prawne zawiłości postępowania powypadkowego – od zawiadomienia o zaistnieniu zdarzenia, do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, dzięki czemu uczestnicy szkolenia powinni potrafić właściwie zakwalifikować wypadek i poprawnie przygotować wymagane dokumenty.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołów powypadkowych, osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, liderów bezpieczeństwa.

Zawartość

  • Wypadki przy pracy – definicje, podstawy prawne.
  • Kwalifikacje wypadków przy pracy.
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
  • Wypadek przy pracy a zdarzenie potencjalnie wypadkowe – ćwiczenia.
  • Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
  • Dokumentacja powypadkowa.
  • Ćwiczenia praktyczne – wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Powiązane szkolenia

  • ID 3028 – Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.