Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy

ID 3036

Czas trwania: 1 dzień

Cena: do indywidualnych ustaleń

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają podstawy zarówno z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak i ppoż. Zdobytą wiedzę uczestnicy mogą sprawdzić i utrwalić w części praktycznej. Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej na terenie zakładu klienta.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierującej pracownikami oraz osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zawartość

Część I – pierwsza pomoc
 • Część teoretyczna:
  • podstawa prawna,
  • łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
  • postępowanie z osobą nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
  • zasady bezpieczeństwa ratownika,
  • postępowanie w przypadków krwotoków zewnętrznych,
  • prawidłowe działanie przy oparzeniach termicznych.
 • Część praktyczna:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia przy użyciu fantomów),
  • pozycja boczna bezpieczna.
Część II – ochrona przeciwpożarowa
 • Część teoretyczna:
  • zasady bezpieczeństwa pożarowego na terenie firmy,
  • obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i wynikające z niej obowiązki,
  • jak sprawnie zorganizować ewakuację, zadania członków pogotowia zakładowego, alarmowanie służb ratowniczych,
  • omówienie występowania na terenie zakładu zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
  • zjawisko paniki, zachowanie ludzi w sytuacjach zagrożenia, reakcja tłumu – zachowanie się podczas ewakuacji i opanowanie paniki podczas ewakuacji.
 • Część praktyczna:
  • praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (różne rodzaje gaśnic, koce gaśnicze, hydranty), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy – wady, zalety i możliwości gaśnicze każdego środka gaśniczego,
  • symulacja akcji ratowniczo-gaśniczej (zadymienie pomieszczenia świecą dymną, ewakuacja z takiego pomieszczenia).
Powyżej przedstawiony program jest przykładowy, istnieje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie zasad udzielania pierwszej pomocy i gaszenia pożarów.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat udzielania pierwszej pomocy, reakcji w przypadku pożarów.

Powiązane szkolenia

 • ID 3028 – Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • ID 3128 – Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy