Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG

ID 9115

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1340 PLN + VAT

Opis szkolenia

Statystyczne sterowanie procesem pozwala na wykorzystanie wszystkich gromadzonych danych w firmach, niezależnie od branży, do zwiększenia skuteczności realizowanych procesów, redukcji problemów związanych z nierzetelnie wykonywanymi pomiarami (np. brak odtwarzalności), a także usprawnienia oceny poziomu jakości wytwarzanych wyrobów. W czasie szkolenia przedstawiane są podstawowe metody i narzędzia statystyczne, wykorzystywane w ramach statystycznego sterowania procesem. Dodatkowo podczas szkolenia omawiany jest przegląd wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Omawiane zagadnienia poparte są praktycznymi przykładami zastosowań.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za sterowanie i kontrolę nad procesem, analizę danych z procesu, obliczanie zdolności procesu oraz odpowiedzialnych za nadzór, wybór i rozwój środków kontrolno-pomiarowych.

Zawartość

 • Analiza systemów pomiarowych.
 • Przyczyny oraz definicje błędów pomiarowych.
 • MSA dla charakterystyk mierzalnych.
 • MSA dla charakterystyk atrybutowych.
 • Statystyczne sterowanie procesem.
 • Podstawowe narzędzia oraz miary statystyczne.
 • Fazy kwalifikacji procesów.
 • Zasady wdrażania SPC.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw statystyki.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Literatura

 • MSA AIAG
 • SPC AIAG

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Efekty kształcenia

 • Poznanie sposobów oceny zdolności procesów produkcyjnych i pomiarowych.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych narzędzi statystycznych wykorzystywanych w monitorowaniu i nadzorowaniu procesów produkcyjnych.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów oceny systemów produkcyjnych i pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania MSA.
 • Możliwość skonsultowania z trenerem problemów z praktyki zawodowej uczestnika. 

Powiązane szkolenia

 • ID 416 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)
 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 9413 – Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl