Lean Manufacturing + gra symulacyjna. Warsztaty

ID 9226

Czas trwania: 1,5 dnia

Cena: cennik szkoleń zamkniętych

Opis szkolenia

Ciągłe doskonalenie to powtarzający się proces usprawniania systemu zarządzania, który ma na celu uzyskanie poprawy ogólnych efektów działalności przedsiębiorstwa. Mając na uwadze zarówno wymagania normatywne, jak i samą potrzebę oraz korzyści wynikające z działań optymalizujących, stworzono szkolenie, podczas którego poruszany jest szereg zagadnień związanych z ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania i produkcji. Wśród omawianych zagadnień znajduje się m.in. 5S, Kanban czy Kaizen. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z narzędziami i technikami, pozwalającymi na wprowadzenie w swoich organizacjach odpowiednich kroków w kierunku doskonalenia.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, chcących zapoznać się z metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w środowisku produkcyjnym w celu optymalizacji pracy.

Zawartość

 • Lean manufacturing – opis metody.
 • Kanban, Kaizen, 5S.
 • Mapowanie strumienia wartości.
 • Gra symulacyjna.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing.
 • Zapoznanie się z narzędziami zarządzania produkcją.
 • Zrozumienie, w jaki sposób Lean wpływa na redukcję strat.
 • Zapoznanie się ze standardami dla stanowiska pracy przy wykorzystaniu narzędzi Lean.
 • Umiejętność zastosowania kroków niezbędnych do wdrażania działań Lean Manufacturing w środowisku docelowym.

Powiązane szkolenia

 • ID 9228 – 6S – warsztaty praktyczne
 • ID 2207 – Techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem 8D oraz QRCI
 • ID 9223 – Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM). Podstawy
 • ID 9227 – Wskaźniki techniczne – OEE, MTTR, MTBF w kontekście IATF i norm w motoryzacji

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.