Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu

ID 503

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1910 PLN + VAT

Opis szkolenia

Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań.

Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie jest celem tego dwudniowego kursu kwalifikacyjnego: jest on specjalnie dostosowany do wymagań codziennej praktyki uczestników. W pięciu modułach analizowane są główne tematy integralności wyrobu, a także rozwijane są kompetencje przedstawiciela ds. bezpieczeństwa wyrobu.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej i pracowników branży motoryzacyjnej, którzy są lub mają zostać pełnomocnikami ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu.

Zawartość

 • Przekazywanie wiedzy eksperckiej, skierowanej do przyszłych i obecnych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa wyrobu.
 • Omówienie obowiązków pełnomocnika w całym łańcuchu dostaw.
 • Integralność wyrobu w cyklu życia wyrobu.
 • Wytyczne dotyczące niezgodności wyrobu.
 • Przykłady narzędzi i metod.

Wymagania wstępne

 • Wykształcenie techniczne lub ekonomiczne.
 • Doświadczenie w zarządzaniu jakością w branży automotive, szczególnie w procesach związanych z reklamacjami lub regresem.
 • Wykształcenie i doświadczenie w ocenie technicznej ryzyka związanego z wyrobem oraz procesem (np. moderator FMEA, auditor procesu wg VDA 6.3, projektant).
 • Znajomość zastosowania wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwo, jak i znajomość najnowszych zdobyczy techniki.
 • Podstawowa znajomość i zrozumienie wymagań przepisów prawnych oraz wymagań klienta.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC zaakceptowany przez VW.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie potrzeby powołania funkcji PSB w organizacji.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem.
 • Zrozumienie wymagań VW w odniesieniu do funkcji PSB oraz możliwość ich zaimplementowania w swojej organizacji dzięki prawidłowemu interpretowaniu wymagań.
 • Wzrost świadomości uczestników szkolenia w kontekście wymagań prawnych, regulacyjnych i klienta.

Powiązane szkolenia

 • ID 9600 – Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo wyrobu

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl