Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

ID 9500

Czas trwania: 3 dni

Cena: 1980 PLN + VAT

Opis szkolenia

Poprzez rozwój dostawców można zagwarantować
odpowiednią jakość dostarczanych części, a tym samym
zredukować do minimum ilość nieplanowanych postojów
linii produkcyjnej i kosztów reklamacji, związanych
ze słabą jakością komponentów. Świadomość ta
przekłada się na szereg wymagań oraz narzędzi,
służących rozwojowi dostawców w przemyśle
motoryzacyjnym. Ich znajomość oraz umiejętność
stosowania w praktyce jest kluczowym elementem
współpracy organizacji w całym łańcuchu dostaw.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierowników, specjalistów
i inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych
oraz innych funkcji odpowiedzialnych za rozwój
i współpracę z dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym
(zarówno w fazie rozwoju, jak i po uruchomieniu
produkcji seryjnej).

Zawartość

 • Specyficzne wymagania przemysłu motoryzacyjnego
  względem zarządzania jakością.
 • Podstawowe cele procesu zarządzania dostawcami.
 • Wymagania względem wyboru dostawcy.
 • Warunki współpracy w ramach rozwoju.
 • Warunki współpracy w produkcji seryjnej.
 • Warunki współpracy po produkcji seryjnej
  (cz. gwarancyjne).

Literatura

 •  IATF 16949
 • ISO 9001
 • MAQMSR
 • APQP AIAG/VDA MLA
 • PPAP AIAG/VDA 2
 • MSA AIAG
 • SPC AIAG
 • VDA FFA

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test
pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa
Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Ukształtowanie świadomej strategii zarządzania
  dostawcami.
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych
  za współpracę z dostawcami.
 • Zdobycie wiedzy dot. wymagań normatywnych oraz
  wymagań klientów odnoszących się do procesu
  rozwoju dostawców.
 • Zrozumienie celu procesu rozwoju dostawców.
 • Umiejętność wykorzystywania w praktyce narzędzi
  i odnoszenia się do konkretnych wymagań
  normatywnych oraz CSR w kontekście współpracy
  z dostawcami.

Powiązane szkolenia

 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych
  części wg VDA MLA
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych
  i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
  i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
  (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych
  (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9115 – Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz
  statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu
  AIAG
 • ID 632 – Analiza części wadliwych z rynku
  wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad,
przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym
wyposażeniem multimedialnym.