Zasady pracy z bazą IMDS

ID 9203

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1380 PLN + VAT

Opis szkolenia

Jednym z elementów procesu zatwierdzania części do produkcji jest raportowanie składu materiałowego części. Organizacja dostarczająca swoje wyroby do producentów samochodowych ma obowiązek dostarczenia dowodów na to, że dla danej części wykonano wymagane raportowanie oraz że te dane są zgodne ze wszystkimi wymaganiami klienta. Takie raportowanie odbywa się za pośrednictwem materiałowej bazy danych IMDS. Podczas szkolenia omawiane są podstawowe zagadnienia związane z celami, zakresem stosowania czy też raportowaniem i zarządzaniem zmianami w tej właśnie bazie. W ramach realizacji części warsztatowej omawiane są poszczególne funkcje bazy IMDS, a uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tworzenia nowych numerów czy kolejnych poziomów w środowisku docelowym, pracując w systemie.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób, które współpracują przy przygotowywaniu raportów wzorcowania dla klientów oraz przy zatwierdzaniu raportów wzorcowania od dostawców. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności obsługi IMDS w oparciu o wymagania i oczekiwania klientów.

Zawartość

 • Cele i zakres stosowania MDS.
 • Rekomendacje i aktualne zasady korzystania z IMDS.
 • Substancje podstawowe, materiały, półkomponenty i komponenty.
 • Tworzenie nowego materiału, MDS, półkomponentu.
 • Tworzenie kolejnego poziomu MDS.
 • Prowadzenie projektów w IMDS.
 • Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS.
 • Szczegółowa analiza MDS.
 • MDS request.
 • Dane ogólnodostępne i dane od dostawcy – sprawdzanie i użycie.
 • Nadzór nad własnymi MDS.
 • Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.
 • Zwolnienia w IMDS.
 • Specyficzne wymagania OEM (ze standardami).
 • Administrowanie bazą.
 • Ćwiczenia warsztatowe.

Literatura

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2000/53/WE
 • AIAG PPAP
 • Rekomendacje IMDS
 • Specyficzne wymagania klientów OEM do IMDS

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie podstawowych zasad i celów funkcjonowania bazy IMDS.
 • Zapoznanie się z wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej w odniesieniu do stosowania bazy IMDS.
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji komunikatów dotyczących błędów i ostrzeżeń.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z tworzeniem nowych materiałów, półkomponentu, komponentu.
 • Nabycie umiejętności raportowania i dokonywania zwolnień w bazie IMDS.

Powiązane szkolenia

 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.