Conflict Minerals szkolenie

Rozporządzenie Conflict Minerals

ID 3159170

Czas trwania: 2 godziny

Cena: 150 PLN + VAT

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami prawa dotyczącego stosowania/pozyskiwania minerałów (metali: wolframu, cyny, tantalu, złota). Z regionów dotkniętych konfliktami oraz uzyskanie informacji, o procedurach dotyczących przygotowania raportu CMRT oraz analizy i weryfikacji informacji otrzymanych od dostawców.

Grupa docelowa

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących w działach: Zakupów, Ochrony Środowiska, Logistyki, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów.

Zawartość

  • Rozporządzenie Conflict Minerals:
  • czym są “minerały z regionów ogarniętych konfliktami”,
  • które kraje lub obszary są uznawane za obszary wysokiego ryzyka,
  • należyta staranność – co oznacza, jak działa,
  • limity,
  • terminy,
  • procedury zgłaszania – CMRT.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu