Ładowanie Szkolenia

› Szkolenie online

Szkolenia Szukaj i nawigacja widoków

Wydarzenie Nawigacja Widoku

Październik 2020

Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG (ID 9115) – szkolenie online

20 października 09:00 - 21 października 16:00
Team Prevent Poland – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1280 PLN netto

20 październik 09:00 - 21 październik 16:00
1280 PLN netto

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi na przykładzie wymagań grupy VW (ID 9104) – szkolenie online

22 października 09:00 - 23 października 13:00
1180 PLN netto

Opis szkolenia Według IATF 16949, charakterystyka specjalna to właściwość wyrobu lub parametru procesu wytwarzania, która może wpływać na bezpieczeństwo lub zgodność z przepisami, wymaganiami, dopasowanie, funkcjonalność, osiągi lub dalsze przetwarzanie wyrobu. Patrząc na wymagania dotyczące charakterystyk specjalnych już przez pryzmat samej definicji oczywistym jest, jak ważny jest proces ich identyfikowania oraz zarządzania nimi już od momentu działań, związanych z projektowaniem, skończywszy na dokumentowaniu i przechowywaniu udokumentowanych informacji. Podczas szkolenia omówione są wymagania standardów branżowych, jak i klientów OEM. Wyjaśnione są także sposoby zarządzania charakterystykami specjalnymi…

Dowiedz się więcej »

Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym (ID 9500) – szkolenie online

28 października 09:00 - 30 października 16:00
1.880 PLN netto

28 październik 09:00 - 30 październik 16:00
1.880 PLN netto

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu (ID 417) – szkolenie online

29 października 09:00 - 30 października 16:00
1880 PLN netto

29 październik 09:00 - 30 październik 16:00
1880 PLN netto

Dowiedz się więcej »

Szkolenie aktualizacyjne: od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 533) – szkolenie online

30 października 09:00 - 16:00
Team Prevent Poland – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1180 PLN netto

Opis szkolenia Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu, konieczne jest odnowienie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy. To właśnie…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2020

Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcyjnych na zewnątrz i wewnątrz pojazdów samochodowych wg VDA 16 (ID 411) – szkolenie online

3 Listopad 09:00 - 16:00
1180 PLN netto

Opis szkolenia Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcyjnych wewnątrz i na zewnątrz pojazdów samochodowych ocenia się ze względu na wygląd i odgrywa on decydującą rolę w procesie inżynierii wyrobów i projektowania łańcucha dostaw. Jeśli specyfikacje powierzchni są określone zbyt późno (np. po rozpoczęciu produkcji seryjnej), może to spowodować w konsekwencji wzrost kosztów związanych z selekcją, prowadzeniem procesu reklamacyjnego powodowanego niespójnymi wymaganiami w odniesieniu do aspektu wizualnego, co znacznie zwiększa koszty jakości w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie jego uczestnikom podejścia do określania specyfikacji w odniesieniu do powierzchni dekoracyjnych…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością (ID 9106) – szkolenie online

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
990 PLN netto

Opis szkolenia Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania procesów produkcyjnych są FMEA, diagram przepływu i plan kontroli. Ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej jakości wyrobów przy równoczesnej minimalizacji strat. Niezwykle istotne jest zrozumienie współzależności tych dokumentów, poprawne ich tworzenie przy zachowaniu określonej kolejności działań oraz wiedza, dotycząca zasad ich tworzenia i aktualizowania. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania diagramu przepływu, analizy FMEA oraz metod i wymagań dotyczących tworzenia planów kontroli w odniesieniu do wymagań standardu IATF 16949. Treść szkolenia opiera się na zharmonizowanym podręczniku…

Dowiedz się więcej »

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG (ID 9103) – szkolenie online

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 16:00
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Zaawansowane planowanie jakości wyrobu odgrywa kluczową rolę w procesach organizacji. Zaprezentowane w podręczniku referencyjnym wydawnictwa AIAG wytyczne służą zaprojektowaniu harmonogramu projektu w sposób, który będzie wspierał rozwój wyrobu i usług. Podejście to ma przełożenie na minimalizowanie ryzyka błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów poprzez stosowanie sprawdzonych standardów. Wśród spodziewanych korzyści ze stosowania wytycznych podręcznika APQP można wymienić także redukcję złożoności planowania jakości dla klientów i dostawców czy usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą. Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z poszczególnymi fazami APQP…

Dowiedz się więcej »

Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q) (ID 9200) – szkolenie online

4 Listopad 09:00 - 5 Listopad 13:00
1.180 PLN netto

13 maja 09:00 - 14 maja 16:00
1.180 PLN netto

Dowiedz się więcej »

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 503 ) – szkolenie online

17 Listopad 09:00 - 18 Listopad 16:00
1880 PLN netto

17 listopad 09:00 - 18 listopad 16:00
1880 PLN netto

Dowiedz się więcej »