Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

 • To szkolenie już się zakończyło.

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

2 marca 09:00 - 5 marca 16:00

4.280 PLN netto

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Opis szkolenia

Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu.

Grupa docelowa

Personel zajmujący się zarządzaniem jakością, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom pracującym jako dostawcy usług.

Zawartość

 • Korelacja z innymi wymaganiami.
 • Omówienie trzech różnych rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
 • Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
 • Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
 • Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditu procesów.
 • Schemat oceny auditu procesu.
 • Kodeks postępowania dla auditorów procesu.
 • Element procesu 1 – analiza potencjału.
 • Treść elementów procesu od 2 do 7.
 • Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu.
 • Raport z auditu, dokumentacja i wnioski.

Literatura

 • VDA 6.3

Wymagania wstępne

 • Znajomość ustalonych kluczowych metod jakości.
 • Znajomość obowiązujących wymagań systemu zarządzania.
 • Znajomość wymagań klientów.
 • Znajomość wyrobów i procesów w docelowym obszarze zastosowań.
 • Doświadczenie zawodowe w zależności od obszaru zastosowania zgodnie z VDA 6.3.
 • Kwalifikacje auditora w zależności od obszaru, którego dotyczy aplikacja, zgodnie z VDA 6.3.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC. W celu uzyskania karty auditora VDA wraz z wpisem do bazy danych certyfikowanych auditorów VDA QMC, należy pozytywnie zdać egzamin ustny i pisemny, realizowany w ramach
ID 353.

Efekty kształcenia

 • Poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania mechanizmów auditowych zgodnie z VDA 6.3.
 • Zrozumienie zasad przygotowania, przeprowadzania auditu, przygotowywania wniosków i jego zakończenia.
 • Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi ocenianie i raportowanie auditów.

Powiązane szkolenia

 • ID 353 – Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3 – auditowanie usług
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 6.3 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

Szczegóły

Start:
2 marca 09:00
Koniec:
5 marca 16:00
Koszt:
4.280 PLN netto
Kategoria:
ID szkolenia:

Miejsce

Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska

Organizator

Team Prevent Poland – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@teamprevent.pl
Strona internetowa:
www.teamprevent.pl