V Forum Liderów Ochrony Środowiska

12 marca odbyła się V edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. Tematami przewodnimi FLOŚ były Green Lean Manufacturing, czyli praktyczne sposoby ograniczania negatywnych wpływów na środowisko oraz korzyści ekonomiczne związane
z minimalizacją strat w ramach efektywnego systemu menadżerowania środowiskiem. Uczestnicy Forum dyskutowali między innymi na temat sposobu gospodarowania wodą
i mediami w zakładzie produkcyjnym oraz na temat technologii wykorzystywanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Ideą naszych spotkań jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Formuła Forum to darmowe
i niezobowiązujące dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami
w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska. Globalnym celem FLOŚ jest wymiana doświadczeń, tym samym efektywne ograniczenie wpływu działalności przemysłowej na środowisko. Jednocześnie jest to świetna okazja do propagowania własnych osiągnięć w ramach omawianych zagadnień istotnych z punktu widzenia odpowiedzialnego zarządzania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w V FLOŚ i jednocześnie gorąco zapraszamy na kolejne, szóste już Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 28 maja.

Patronat nad projektem objeli:


Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach Liderów Ochrony Środowiska proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 32 63 021 lub drogą mailową: flos@teamprevent.com

Więcej informacji na powyższy temat tutaj
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn