Ważne

Ważna informacja dla Auditorów, których ważność karty auditora VDA 6.3 lub IATF 16949 kończy się do 31.12.2020, a którzy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie mogą wypełnić wszystkich wymagań do odnowienia uprawnień (np. zaplanowane audity lub szkolenia zostały odwołane). Decyzją VDA QMC, ważność Państwa uprawnień zostaje przedłużona do 31.03.2021.

Tutaj mogą Państwo pobrać oficjalny dokument VDA QMC.

Osoby, które spełniają wymagania, zachęcamy do odnowienia swoich uprawnień auditorskich standardową drogą.

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@teamprevent.pl

VDA QMC jest jedną z najbardziej renomowanych organizacji szkoleniowych na świecie, specjalizującą się w szkoleniach jakościowych branży motoryzacyjnej.

Zadania i oferta VDA QMC są tak różnorodne, jak codzienność przemysłu samochodowego. Zakres sięga od rozwoju systemów i metod, po planowanie systemów zarządzania jakością w automotive.

Firmy członkowskie VDA tworzą gremium jakościowe. Członkami tego grona są wszyscy niemieccy producenci samochodów oraz ich dostawcy reprezentowani przez szefów jakości.

VDA QMC

Szkolenia na licencji VDA QMC

Team Prevent Poland Sp. z o.o. jest jedynym certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym VDA QMC w Polsce, niezmiennie od 2009 r. Dodatkowo posiadamy rozszerzoną licencję VDA QMC. Oznacza to, że realizowane przez nas szkolenia odbywają się nie tylko w Polsce, ale także na terenie Bułgarii oraz Ukrainy.

Zobacz świadectwo autoryzacji VDA QMC

Dlaczego warto wybrać szkolenia licencjonowane?

 • Dostęp do specyficznych dla branży motoryzacyjnej uregulowań wypracowanych przez komitety techniczne VDA QMC.
 • Wysoki poziom merytoryczny uwzględniający najnowsze standardy branży motoryzacyjnej.
 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów wywodzących się z grup roboczych lub zatwierdzanych każdorazowo przez VDA QMC.
 • Tłumaczenie przez Team Prevent zarówno autoryzowanych publikacji IATF oraz VDA, jak i materiałów szkoleniowych na szkolenia licencyjne, pozwala zachować spójność nomenklatury i uniknąć rozbieżności merytorycznej tłumaczeń.

Quiz online z kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego

Przeprowadzone przez VDA QMC badania rynku motoryzacyjnego na świecie wykazały, że w czasie auditów systemu i procesu, kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego nie zawsze stosowane są w odpowiedni sposób. Z tego powodu odpowiednio zmienione zostały wymagania dotyczące kwalifikacji VDA dla auditorów systemu i procesu.

Oferując ten test wiedzy online z zakresu metod i narzędzi jakościowych w motoryzacji, umożliwiamy auditorom sprawdzenie i potwierdzenie swojej wiedzy specjalistycznej z tego zakresu. 

Poniższy link przeniesie Państwa do testu wiedzy online VDA QMC Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego

Test wiedzy online – https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/7Q5fn8GzG8DKuesgF

Żeby wziąć udział w quizie, należy najpierw zarejestrować się na powyższej platformie, podając imię, nazwisko oraz adres mailowy.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z quizu to jedna z możliwości potwierdzenia swojej wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Jest to wymagane w celu:

 1. przedłużenia ważności uprawnień auditora procesu VDA 6.3 (2016),
 2. uzyskania dopuszczenia do egzaminu na certyfikowanego auditora procesu VDA 6.3,
 3. uzyskania dopuszczenia do egzaminu na auditora 1. i 2. strony IATF 16949.

Test składa się z 30 pytań, na udzielenie odpowiedzi przeznaczone jest łącznie 60 minut.

Uwaga: Mają Państwo tylko jedną próbę, testu wiedzy online nie można powtórzyć. 
Jeśli nie zaliczą Państwo testu, wymagany jest udział w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: szkolenia@teamprevent.pl

Odnowienie uprawnień auditorskich

Odnowienie uprawnień Auditora procesu VDA 6.3 (2016)

W celu odnowienia uprawnień Auditora Procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację oraz spełnić poniższe warunki:

 1. Przeprowadzenie co najmniej 5 auditów procesu i/lub analizy potencjału (w sumie przynajmniej 10 dni auditowych) w okresie ważności karty.
  Akceptowane są zarówno audity zewnętrzne, jak i wewnętrzne, przeprowadzone jako auditor wiodący (informację o przeprowadzonych auditach należy wpisać w dokumentach aplikacyjnych).
 1. Potwierdzenie wiedzy dotyczącej kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
 2. Przesłanie zdjęcia w formacie jpg oraz skanu aktualnej karty lub certyfikatu.
 3. Wniesienie opłaty w wysokości 160,00 EUR netto.

Jeżeli nie przeprowadzili Państwo wystarczającej ilości auditów, konieczne będzie wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu „Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu” (ID 341).

Żeby odnowić uprawnienia, należy potwierdzić swoją wiedzę z Kluczowych metod jakości poprzez:

 • uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I” (ID 415) oraz „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II” (ID 416),

lub

 • uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417)

lub

 • potwierdzenie wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości, zdobytej podczas pracy zawodowej, przez osiągnięcie pozytywnego wyniku quizu online.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online, należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów procesu i systemu” (ID 417).

Jeśli zgłoszą Państwo chęć odnowienia uprawnień po upływie 3 miesięcy od daty utracenia ich ważności, konieczne będzie ponowne podejście do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 (ID 353).

Odnowienie uprawnień Auditora 1. i 2. strony IATF 16949

W celu odnowienia uprawnień Auditora systemu 1. i 2. strony IATF 16949 należy przesłać wypełnioną aplikację oraz spełnić następujące warunki:

 1. Przeprowadzenie co najmniej 3 kompletnych auditów 1. i 2. strony IATF w ciągu ostatnich 3 lat (informację o auditach należy wpisać w dokumentach aplikacyjnych).
 2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu odnawiającego uprawnienia Auditora 1. i 2 strony IATF 16949 (ID 255), polegającego na symulacji auditu.
 3. Przesłanie zdjęcia w formacie jpg oraz skanu aktualnej karty lub certyfikatu.

Dla tych z Państwa, którzy nie są w stanie spełnić powyższych wymagań, oferujemy jednodniowe szkolenie Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – warsztaty odnawiające uprawnienia (ID 240).

Są one przeznaczone dla osób, które:

 • nie przeprowadziły wymaganej ilości auditów,
 • uczestniczyły w szkoleniu na Auditora IATF 16949, przeprowadzonym przez inną firmę szkoleniową (musi to być szkolenie trwające min. 3 dni i nie starsze niż 3 lata) oraz przeprowadziły min. 3 audity w ciągu ostatnich 3 lat.

Po odbyciu warsztatów należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminu odnawiającego uprawnienia (ID 255).