VII FLOŚ w Fabryce Opla w Gliwicach

Wielkimi krokami zbliża się VII edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska, która odbędzie się 15 października 2014 r. w General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach. Tematem VII Forum będzie efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.

Tym razem spotkanie będzie składało się z wykładu oraz wizyty studyjnej mającej na celu przegląd systemu gospodarowania odpadami przemysłowymi na terenie fabryki Opla w Gliwicach.

W wyniku procesów technologicznych odpady generowane są jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska, nierozerwalnie związanym z działalnością produkcyjną. Problem gospodarowania odpadami dotyczy każdego przedsiębiorstwa czy zakładu produkcyjnego i wciąż stanowi  ogromne wyzwanie.
W ostatnich latach ilość odpadów przemysłowych w Polsce znacząco spadła, jednak nadal stanowią one ponad 90% wszystkich produktów ubocznych. Składowanie odpadów jest najmniej korzystną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. Dlatego przepisy prawne w tym zakresie nakazują,
by w pierwszej kolejności poszukiwać możliwości odzysku lub recyklingu odpadów. Dzięki nowoczesnym technologiom coraz więcej odpadów przemysłowych udaje się wykorzystać ponownie, jednak nadal wiele przedsiębiorstw nie wprowadziło właściwego systemu zarządzania odpadami.

Dzięki temu, że w Forum Liderów Ochrony Środowiska biorą udział praktycy i specjaliści w zakresie ochrony środowiska, jest ono doskonałą okazją do zapoznania się z metodami efektywnego gospodarowania odpadami  wykorzystywanymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, a także omówienia problemów
w zakresie zarządzania odpadami, z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy Forum.

PROGRAM:

 •  8:00 – 8:45 – Rejestracja uczestników
                        (Parking przy bramie 1 – G1)
 •  8:45 – 9:00 – Szkolenie BHP
 •  9:00 – 9:15 – Rozpoczęcie
 •  9:15 – 10:45 – Prezentacje tematyczne i dyskusja
 • 10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:00 – Prezentacje tematyczne i dyskusja
 • 12:00 – 12:30 – Przerwa obiadowa
 • 12:30 – 15:00 – Zwiedzanie zakładu
 • 15:00 – 15:45 – Podsumowanie i dyskusja
 • 16:00 – Zakończenie

Ostateczna lista tematów prezentacji oraz dokładany program
VII FLOŚ zostanie podany na tydzień przed spotkaniem. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2014 r. 

Więcej informacji na temat VII Forum Liderów Ochrony Środowiska można uzyskać na stronie internetowej www.teamprevent.pl lub pod nr tel.: 32 32 63 008, e-mail: flos@teamprevent.com.

Więcej informacji tutaj
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn