Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001

ID 3002

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1340 PLN + VAT

Opis szkolenia

Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne dla organizacji jest zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania nowych wymagań ze względu na konieczność ich wdrożenia w organizacjach motoryzacyjnych. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wymagań w sposób podnoszący efektywność procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia przekazywane są głównie informacje dotyczące różnic oraz nowości w odniesieniu do poprzednio obowiązującej specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań nowego standardu IATF 16949, zarówno rozpoczynających wdrażanie wymagań, jak i reprezentujących organizacje, w których ten system zarządzania jakością już funkcjonuje. Szkolenie kierowane jest do osób, chcących zaktualizować swoją wiedzę o nowe wymagania poprzez ukazanie różnic pomiędzy IATF 16949 a ISO/TS 16949:2009.

Zawartość

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością w motoryzacji.
 • Wybrane terminy i definicje.
 • Przegląd i interpretacja wymagań ISO 9001 oraz IATF 16949 ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009,
  • podejścia procesowego,
  • kontekstu organizacji i stron zainteresowanych,
  • analizy ryzyka,
  • przeglądu wymagań wraz z przykładami zastosowań.

Wymagania wstępne

Znajomość ISO/TS 16949.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Literatura

 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • Zatwierdzone interpretacje do standardu IATF 16949

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań standardu IATF 16949 w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat wdrażania nowych wymagań.

Powiązane szkolenia

 • ID 3000 – Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 9206 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • ID 9411 – Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011
 • ID 9414 – Auditor systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011)

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl