Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001

ID 3006

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1280 PLN + VAT

Opis szkolenia

Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom, pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 50001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań, jak i reprezentujących organizacje, w których system zarządzania energią już funkcjonuje.

Zawartość

 • Podstawy prawne dotyczące zarządzania energią.
 • Główne założenia i koncepcja systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001.
 • Model systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001.
 • Wymagania normy ISO 50001 – interpretacja i przedstawienie pod kątem rozwiązań praktycznych.
 • Działania służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań normy ISO 50001 w odniesieniu do swojej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania energią.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań.
 • Zapoznanie się z działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną.

Literatura

 • ISO 50001

Powiązane szkolenia

 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • ID 9411 – Auditowanie systemu zarządzania wg wytycznych ISO 19011
 • ID 3004 – Przegląd i interpretacja wymagań norm PN-N-18001 i OHSAS 18001
 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3005 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 3110 – Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym – audit efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 roku

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl