Standard IATF 16949 w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ID 3007

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 970 PLN + VAT

Opis szkolenia

Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, gdzie położono nacisk na kompetencje personelu, odpowiedzialności i uprawnienia – dlatego też tak ważne jest zrozumienie nowych wymagań standardu IATF 16949 tam, gdzie odnosi się do zasobów ludzkich.

Szkolenie omawia wymagania istotne dla osób zarządzających kwalifikacjami personelu, zapewniających ich kompetencje, świadomość i szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi oraz osoby powiązane z zarządzaniem personelem w branży motoryzacyjnej.

Zawartość

 • Przedstawienie standardu IATF 16949 i normy ISO 9001.
 • Omówienie wymagań standardu tam, gdzie mowa jest o:
  • odpowiedzialnościach,
  • uprawnieniach,
  • kompetencjach,
  • wiedzy,
  • szkoleniach,
  • motywowaniu pracowników,
  • podnoszeniu ich kwalifikacji czy też doświadczeniu.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Efekty kształcenia

Pogłębienie wiedzy z zakresu wymagań standardu IATF 16949 i normy ISO 9001 w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9001

Powiązane szkolenia

 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3000 – Przegląd i interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 3008 – Wymagania standardu IATF 16949 vs specyficzne wymagania klientów: FCA, GM, PSA
 • ID 3009 – Wymagania standardu IATF 16949 dla najwyższego kierownictwa

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl